logo8.gif (1535 bytes)

WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

gb.gif (106 bytes)EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

Frökake vakt  för att stänga av,  till alla modeller av oljepressen TäbyPressen.  
Seed cake guard to stop the oilpress to all models of oilpress TäbyPressen

ind-giv1.JPG (56915 bytes) ind1.JPG (59606 bytes)
frokakevakt-2-2001-08-06.JPG (83505 bytes)frokakevakt-3-2001-08-06.JPG (88813 bytes)
Vakten består av justerbart fäste till vipplåt som påverkars av frökakan från oljepressen. 
Givaren ger impuls till ett regerbart relä "pulstågvakt"   
Sensors gives impulse to "puls-train-guard"
 
Frökakevakten ger en signal och stoppar elmotorn om det inte kommer någon frökaka ur oljepressen efter en förinställd tid.
Seed cake guard gives signal if not anyone seed cake comes out of the oilpress and stop the electric motor
 after about 1 minute .You can adjust the time

                                                        Fördelar. Argument
1    Passar alla oljepressar av typ Täbypressen.'                               1     Fits all oilpress of type Täbypressen.
2    Enkelt att montera.                                                                    2     Simple to mount.
3    Enkelt att ta bort utan att justeringen eller inställningen ändras.    3    Simple to remove without that adjustment or
       vid arbete vid munstycket m.m.                                                                   configuration be changed.
4    Justerbar i alla lägen.                                                                  4      Adjustable in all mode.
5    Säker indikering på grund av metallvippa, det är metallen i          5      Safe indikering on behalf of metal vippa, it's
      som indikerar.                                                                                       don´t cake that indicates it is the metal.

6    Vaktar vid slut frö.                                                         6     Guard at end seed.
7    Vaktar vid stopp i oljepress.                                          7     Guard at stop in oilpress.
8    Tål dammig och oljedimma. (ej fotocell)                          8     Bear dusty and oil fog. (don´t foto cell)
9    Ej påbyggnad av frökaka eller beläggning på givaren.      9     Don´t building of seed cake or coating on the sensor.
10  Vakten vaktar sig själv vid fel på vippa.                                10      Guard guard  itself at bugs on vippa.
Pris  Frökakevakt,   :- SEK + Moms. Price Seed cake guard Price Call my dealers  for pricing


 

Temp olje-vakt        Temp oil-guard.

Övervakar oljetemperatur.            Supervision oiltemperature.
Stoppar oljepress när inställd        Stopp the oilpress when
oljetemperatur överskrids.            oiltemperature   cross.

Pris  Temp olje-vakt  price about . Price temp oil-guard  Call my dealers  for pricing


 TäbyPress Larm, Alarm

Innehåller/Contents:         Centralenhet.                       Central control.
                                                   Trådlös rörelsevakt.              Wireless move guard.
                                                                Trådlös magnetvakt.              Wireless magnet guard.
                                                                Trådlös kodförbikopplareWireless code pass connecting.
                                                                Olyckslarmsfunktion.           Accident guard function.
                                                   Trådlös brandvarnare.          Wireless automatic fire alarm.
                                                    Batteri-eliminator                         Battery-elininator
                                                                                      Batteri-backup                           Battery-backup
                                                   Telefon-Larmuppringare      Guard-phone call Call my dealers  for pricing

                                  


Telefon-Larmuppringare  .telefon 2.JPG (35165 bytes) Guard-phone call .

Lämnar vid uppringning ett eget inspelat digitaltmeddelande på max 32 sek eller en tresiffrig objektkod till minicall (personsökare). 
Ringer automatiskt upp1 till  4 st telefonnummer i valfri turordning utan fördröjning,  tills någon kvitterat genom att svara. 
Uppringningen startas genom en brytning (NC) eller (NO).
Kan kopplas till förberett uttag på elskåpet till TäbyPressen genom ett relä., eller annat som skall larmas ex stopp i villapanna, inbrott, översvämning mm. Svensk instruktionsbok. 
 
Batterieliminator på 12 volt  DC/55mA
(  Batteri-backup tillkommer) 
Pris 1200- SEK + Moms   

BAS-SMS R GSM-larmsändare

Skickar SMS till din mobiltelefon   Pris på begäran
Anpassad för oljepress Täbypressen.  SMS larmsändare vid stopp + nivåvakt för olja + brandlarm m.m.

Information om BAS-SMS R larmsändare 

2004-05-20  Reservation  för prisändringar från leverantören.

Oilpressar type20o.JPG (3993 bytes) typ402.jpg (4039 bytes)   

Övervakning. SMS  Guard SMS   Havreeldning Linolja

 Hälsning från Bengt. Greeting   Bengt.
 

Tel o fax 019 22 80 05      Tel o fax +46 19 22 80 05      YouTube

Hälsning Bengt Jonsson 

Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta 336
705 94 Örebro
SWEDEN

Tel o Fax  019 228005  sales@oilpress.com      Mobil och SMS:     073 1542941 , Skype  : oilpress     

                                                   WWW.OILPRESS.COM

HOME SITE MAP I   CONTACT  I History of TabyPressen I  DEALERS     IPRICE LIST OIL PRESS       I GPS    Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

EnglishHome    Oilpress   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map


 

Greeting/Hälsning Bengt Jonsson

 

WEB design by Bengt Jonsson