Länkar med anknytning till oljepressning och oljor.
SVENSK LINOLJA    Linoljefärg  Linfrökaka    Gör om din traktor eller bil till rapsoljedrift

Svensk linolja och linfrökaka , linoljefärg, oljepressar, komponenter till rapsoljedrift  säljes av  Bengt Jonsson 019-228005   

LINFRÖOLJA

RAPSFRÖKAKA Med lin och rapsfrökaka som pressas vid Lantmännen i Slöinge förhindras viltskador från älg och rådjur. Försök i Halland se artikel Göteborgs-Posten 7 januari 97.
Linolja som rostskydd av bilar. Kolla: BA:s Rostskydd & Bilservice. Rostskydda plåttak.
Säljare av linolja i Norge           Liers Produkter   Tel +47 63 82 45 12
Rikslinkonsulentens hemsida
ODLINGSANVISNING för oljelin från Hushållningssällskapet i Örebro.
Adresser kontakter. Tillsatser, dunkar, silos, frö,       Linoljekvarn vid Waldemarsudde år 1784
Recept på diesel ,hydraulolja, sågkedjeolja, RME.
Recept på linfröbullar
Recept på 50 kilo Äkta Rödfärg med linolja

Hemma hos Jan Greger Persson med TäbyPress Typ 90
Nordvestjysk Folkecenter för Vedvarende Energi med TäbyPressen
Fresh Hemp Foods Ltd

Oelmühle Leer Connemann GmbH & Co.
Biodiesel Links           Our Biodiesel Pages

              National Biodiesel Board
              National Biodiesel Board (2)
                                        Biodiesel Discussion Group
              NOPEC Corp., FL
              The Sunrider Boat
                                        Biodiesel Overview
              Bioenergy Mailing List
              Marine Demo. in Chicago
                                        The Green Grease Machine
              Georgia Biodiesel Busses
              GreenFuels Canada
                                        Making Biodiesel
              University of Idaho
              University of Missouri
                                        The Veggie Van
              Dancing Rabbit
              DOE's Biodiesel Page
                                        The Veggie Plane
              Alt. Fuels Data Center
              Canadian Parliment
                                        Biodiesel in Poland
Elexi Oil OY  med TäbyPress.
Nya Leonardo da Vinci Pilot Projekt Rapsolja med TäbyPressen
Eldning med Rapsolja i Varbergs Kommun med olja från Täbypress typ 90
Rolf & Dagmar Hellberg på Öland pressar linolja med en TäbyPress Typ 55
Tempera emulsion och oljefärg
HALNER GÅRD med Täbypressen
KRAV-Godkänd rapsoljeframställning m m

Länkar till VEG tuning  Rapsdrift dieselmotor
 

 Kärnkraftens avveckling:
Det var någon som sa att kärnkraften skall avvecklas när konkurrenskraftiga alternativ finns.
Vad menar dessa människor med denna åsikt. Tror dessa människor att det finns någon som kan ta fram alternativ på ett ärligt sätt som kan konkurrera med kärnkraft och oljeindustrin. Vi kan inte hålla på att flytta fram framtida kostnader till kommande generationer. Det måste få kosta när man använder ett förnyelsebart energisystem, istället för att bara ta det som finns lagrat i jordens innandömme.

Det går aldrig att konkurrera ärligt med någon som stjäl råvaran. Vem har givit kärnkraftindustrin och oljeindustrin rätt att ta ut mer ur jorden än jorden själv producerar.
Det har tagit miljarder år för jorden att bilda olja och uran.
Kännedommen om radioaktivitet är bara 100 år gammal . Henri Becquerel fann att uran har
en genomträngande strålning. Uran 235 har en halveringstid på 715 milijoner år.
Radioaktivt avfall från stängda kärnkraftverk måste därför förvaras strålskyddat i hundratusentals år.
Med sol, vind, vatten och åkermarken som energikälla så stjäl man inte från någon annan generation!
Signera gärna i min gästbok tack..Eller se vad andra har skrivit.


 • Hälsningar från Bengt

  Skeppsta Maskin AB
  S-705 94 ÖREBRO
  SWEDEN
  Tel: +46-19 22 80 05
  Fax: mailto:info@oilpress.com+46-19 22 80 05

  WED design by Bengt Jonsson