WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Site struktur    

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

RAPSFRÖKAKA.

Rape seed, Raps. Raps.Flax, Linseed, Linseed Cake, Flaxseed, Lin, Leinsaat, graines de lin, Lin, Leinsaat. Rådjur, Viltskador, Hönsfoder, Kor, Hästar, Älg, Grisar, Jaktvård, Viltskador, Colza, Rape seed,


RAPSFRÖKAKA erhålles vid kallpressning av rapsfrö på oljepressen Täby Pressen

RAPSFRÖKAKA är en produkt som erhålles vid kallpressning av raps till rapsolja. 

Läs rapport:

Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologisk foder på Tingvalls försöksgård. Slutredovisning till Jordbruksverket av projekt med diarienummer 25 - 5153/00 " Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel - Ekologisk rapskaka till mjölkkor".

 


RAPSFRÖKAKA har en bra hållbarhet i lufttät förpackning minst 6 mån.rapsibl.jpg (32680 bytes)
  Foder till djuren

Innehållsdeklaration per kg foder:

Omsättbar energi        

15 MJ

Vatten        

7%

  

 

Smältbart råprotein        

265g

Råfett        

181g

Växttråd        

80g

     

 

Calcium        

7,4g

Fosfor        

10,2g
Proteinkvalité.

AAT                        

83g

PBV                        

167g

Bengt Jonsson

Täby Skeppsta
S-705 94 ÖREBRO
SWEDEN
Tel: +46-19 22 80 05
Fax: +46-19 22 80 05


Hälsning från Bengt. Klicka här

WEB design by Bengt Jonsson