Rapsolja, Rapsolja, Rapeseed oil , Rape seed oil, colza, colza, colzaoil, colzaoil, Biodiesel, Sågkedjeolja- Hydraulolja, Rapsdiesel, R.M.E, R.ME, Sågkedjeolja, Rape seed, colza, Colza, Raps, Rapsolja, Rape metyl ester, Elsbett engine, Rapsolja, Biodiesel, Biodiesel, Biodiesel, Rapsdiesel, Pflanzenöl als Treibstoff für Dieselmotoren, Biodiesel - The Renewable Alternative, 

Skatter på rapsolja i Sverige. I lagen (1994:1776) (LSE) 2 kap. 4 och 11§§ Rapsolja till uppvärmning är skattefri. Rapsolja till motorbränsle som tillhandahålls i en särskild  förpackning om högst en liter är skattefri. RME i fösöksverksamhet inom ramen för pilotförsök kan vid beslut från regeringen ges skattefrihet.

Med 100% rå rapsolja går det att köra  på  E L S B E T T motor - Pionier der Diesel- & Pflanzenölmotorentechnologie 


Recept på olika produkter du kan göra på oljor från TäbyPressen.

Adresser kontakter. Tillsatser, dunkar, silos, frö,

Rapsdiesel enligt " Statens Maskin Provning Ultuna"

Rapsdiesel 25/75 är en blandning av 25% rapsolja med vanlig 75% dieselolja MK1

För att få ned viskositeten på raps som vid 20 grC är c:a 75 cSt till c:a 5 cSt, blandas 25 % rapsolja med c.a 75% vanlig dieselolja MK1 som har viskositet på c:a 2 cSt.

Vid inblandning av 25 % rapsolja visar försök enligt Statens Maskinprovning nr 3106 att effekten är samma som för vanlig diesel provat på en traktor BM 650.

Vissa motorer ex IH 1086 visade högre effekt med rapsdiesel, även avgasröken visade gynnsammare värden vid 33% inblandning av rapsolja.

Rapsoljan skall vara väl avslemmad efter oljepressningen, om möjligt filtreras som säkerhet. Motorer som körs med rapsolja skall arbeta hårt för att få motorn varm. Motorerna skall skall vara i bra skick med bra förbränning. Det gäller hela tiden att man skall förbränna så mycket av bränslet som möjligt i motorn.
Vissa moderna motorer värmer upp bränslet i topplocket innan bränslet sprutas in i motorn. Insprutarna kan vara av den nya typen som heter enhetsspridare med ett öppningstryck på 400 bar.

Bränsleledningar bör vara av nitrilgummi eller plast. Raps är tvättande i gamla bränsletankar, smuts kan den första tiden lossa och sätta sig i bränslefiltren.

Som eldningsolja kan man använda 100% rapsolja som uppvärms vid munstycket till c:a +90grC.   Kolla hemsida här för att få information ytterligare.

Att använda rapsolja till bränsle, blir bränslekostnad per liter c.a 1:- om man gör rapsolja på en egen oljepress TäbyPressen. och odlar raps själv och kan använda rapskakan själv till foder till djuren. Varför det blir så billigt, jo det
finns inga frakter och handelskostnader på din raps som du odlar själv.

Kalkyl: 3,3 kg raps = 5,00:- +Omkostnader 0,40:- = 5,40:-
Frökaka värde till djuren 2,3x2:-                           =4,60:-
Du har 1 liter rapsolja kvar för                                0,80:-
Oljan är lika mycket värd som den köpta 6,50:- vid inblandning 25/75%

Att använda rapsdiesel till bränsle är det billigaste bränslet samt även miljövänligare än vanlig diselolja. Vid hudkontakt föreligger inte samma risker för eksem. Mindre miljöproblem vid läckage i naturen.


Sågkedjeolja enligt "Norup":

83,5 % Rypsolja

15,0 % vidhäftning (Edenor SKH )

1,5 % köldtillsats (Edenor 2410)


Sågkedjeolja enligt Gösta Hedlund:

50 % Ryps

50 % Vitsenap

Flytande till 7 dygn i -20 gr kallt.

OBS att blandningen ryps + senap har bättre flytegenskaper vid -20 gr kallt än var för sig. Ryps stelnar på 7 timmar Vitsenap stelnar på 4 timmar.


Hydraulolja enligt "Norup":

58,5 % Rypsolja

40,0 % Viskositet, antiox (Edenor 2600)

1,5 % Köldtillsats -23 ( Edenor 2410)


RME bränsle till traktorer och bilar enligt " Magnus Bosson"


Skeppsta Maskin AB eller av någon som här har nämnts, ansvarar ej för de produkter som tillverkas på dessa recept .

Hem Svenska 

 Hälsning från Bengt. Klicka här

WEB design by Bengt Jonsson