En hälsning   skeppsta-maskin-ab.JPG (9351 bytes)  minibeng.jpg (3893 bytes)
superjet.JPG (8254 bytes)jet.JPG (76698 bytes)

Termisk sprutning är en process där man sprutar smälta droppar av metall, keramik, plast eller karbider på en yta och på så sätt bygger upp en beläggning.  Mer information från Castolin Eutectic Sweden
VIDEO Termisk Sprutning
Metoden används idag bla till följande:
Slitageskyddande beläggningar vid reparation  och i nyproduktion.
Korrosionsskyddande beläggningar.
Elektrisk ledande / isolerande skikt.
Värmeskyddande skikt
Samt för att återge feltillverkade detaljer rätt mått.

Kallsprutning: 80 till 250 grC hos grundmatrialet.   Vad är termisk sprutning

Varmsprutning:  Förvärmning  100 - 400 grC.   Insmältning  500 grC 

Ex. varmsprutning med samtidig smältning:
Pulver Castolin 10009  ger hård yta. med låg friktion.
55 - 62 HRC
Legeringstyp Ni Cr Fe Co
Matrerialåtgång:    c:a 85 g/1mm beläggning  1 dm2

Legoarbeten kan utföras:  Svarvning + Fräsning AVON 2200 + Fräsning Matsuura MC 760 V + KapningHärdning + Svetsning + Termisk sprutning mm.

Härdning, Sätthärdning.     Hårdhetsprovning       Svarvning        Säljer lantbruksmaskiner  Oljepress.   Skeppsta Maskin AB
Täby Skeppsta
S-705 94 ÖREBRO
SWEDEN
Tel:+46-(0)19 22 80 05     Fax:+46-(0)19 22 80 05
  
WED design by Bengt Jonsson