2003-03-11, 01:12

Projekt i Slöinge undersöker nya områden för rapsolja

Att köra en dieselmotor på rapsolja, nej, det går inte.

Så lät det innan ett rapsoljenätverk bestående av Volvo, Högskolan i Halmstad, Falkenbergs Energi och Energikontoret i Halland började testa rapsolja som drivmedel i en Volvo Pentamotor.

Bild: JESPER MALMSTEN

Slöinge lantmanna. Bas för lantmännen i Slöinge Johan Sönnerstedt håller i försök med rapsolja i en Volvomotor.


Gul som guld. Kravoljan som pressas ned i de 900 liter stora, gamla mjölkkärlen av rostfritt stål är helt klar och gyllengul, visar Johan S.


För väsen. Motorn väsnas förfärligt och om två månader har den gått sina 2 000 timmar. Kent Thorsson är maskinskötare.


2365110 bytes

Gröna pellets. Kent Thorsson visar var pellets kommer ut som biprodukt i lika fina strängar som i en köttkvarn. Det blir djurfoder.


Finjustering. Kent justerar en grej på Volvomotorn som går på raps och ger el till kontorslokalerna.


I en källarlokal under Lantmännens lokaler i Slöinge står den sexcylindriga motorn och dånar för fullt. Maskinen vibrerar av motorkraften och den har gått oavbrutet i 1 500 timmar. När den gått på rapsolja i 2 000 timmar, månadsskiftet april-maj, skall försöket utvärderas. Volvo-personal skall plocka isär motorn och se om den mått bra av oljan och i vilket skick den är.

Eldsjälarna i motorprojektet är chefen på Slöinge Lantmannaförening Johan Sönnerstedt och Hans Erik Eldemark på Högskolan i Halmstad.

Med stolthet demonstrerar Johan Sönnerstedt den bullriga, stora maskinen som är kopplad till en generator för att man skall kunna utvinna el-energi och värme från motorns kylare. Johan Sönnerstedt pekar på lampan och elementen på kontoret:

– Här värmer vi upp och belyser med rapsolja!

Det finns redan en förtunnad rapsolja som miljöfolk kör omkring med som bilbränsle. Blandningen heter RME och är dyrare än traditionellt bränsle.

Vanlig rapsolja är givetvis billigare än dieselolja men skall oljan förtunnas blir den inte billigare. Dessutom har vi inte så mycket mark i Sverige att vi skulle kunna odla rapsolja för vårt bränslebehov.

I Slöinge drivs två rapsprojekt. 2 000 liter olja produceras per dygn, 700 000 liter per år. En del blir kravmärkt matolja, den andra delen teknisk olja – en olja som kan användas som formolja vid byggarbeten, som sågkedjeolja och som släppmedel åt Asfaltsverket. Rapsoljan duger även som eldningsolja och försök har gjorts i skolan i Gullbrandstorp under vintern 2000–2001.

– Försöket i Gullbrandstorp fungerade, berättar Johan Sönnerstedt, men tekniken är ännu inte helt klar.

Av restprodukterna från fröna görs en grönskimrande pellets till djurfoder för jordbruk.

Den tekniska rapsen odlas på EU-träda, alltså mark som inte får odlas med säd för att hålla nere spannmåls-överskottet. Annat som kan odlas på trädemark är till exempel salix (sälg) och havre för eldning. Rapsen som odlas på trädan måste gå till tekniskt bruk.

Kravrapsen hålls för sig i sina behållare och måste särskiljas noga från annan rapsolja eftersom fröna kommer från ekologiska odlingar utan användandet av konstgödning.

I Slöinge används enbart svenskodlad raps, understryker Johan Sönnerstedt.

Redan för elva år sedan inleddes rapsprojekten, teknisk raps- och kravrapsolja i liten skala på Slöinge Lantmannaförening. Även då under ledning av Johan Sönnerstedt, stockholmaren som hamnade i Slöinge när han gifte sig med Eva-Karin från Eskered. I 22 år har Johan Sönnerstedt varit chef för Slöinge ”lantmanna”, som företaget omnämns lokalt.

I framtiden skulle man kunna använda rapsoljan för uppvärmning av hus i ekobyar eller liknande bostadsområden. Skolor och allmänna institutioner är en annan målgrupp för denna alternativa energiform.

LENA ELMLUND

035-14 75 44

lena.elmlund@hallandsposten.se