Beräkning av motstånd.

4 Band Resistor Calculator
Figures:
Figures:
Multiplier:
Tolerance:
Surface Mount:    


 

 

5 Band Resistor Calculator
Figures:
Figures:
Figures:
Multiplier:
Tolerance:
Surface Mount:    


 

 

6 Band Resistor Calculator
Figures:
Figures:
Figures:
Multiplier:
Tolerance:
Temp. Coeff.
Surface Mount: