En hälsning   Önskas musik  Av: ljud 
Frågor till LRF från Bengt Jonsson              980326
Hej.

Hur arbetar och propagerar LRF för att få igång energitillverkning på åkermark.
Det är en resurs som måste tas till vara i framtiden.

Frågor till LRF.

Fråga 1 När LRF går ut med önskemål om lägre pris på olja och el är det svårare för
alternativen till nya energislag.  Salix , ved, energivete, vind, vattenkraft, rapsolja, halm, flis, pellets, sol
och många fler energislag kommer i sämre konkurrens. Dessa energiprodukter produceras av bönder.
Varför försvårar LRF för dessa?

Idag är det ett fåtal entusiaster som tänker i dessa verksamheter, de verkliga företagarna
tycker det inte är lönsamt. Tacka för det, konkurrens med någon som bara tar energin ifrån jordens innandöme.
Att odla spannmål kommer i framtiden att kunna produceras av några få lantbrukare med
jättetröskor. I Örebro län finns flera 30 fots tröskor och fler blir det.

Det är nya företag som måste till för att få igång sysselsättningen på landsbygden.
Nya företag bildas genom att nya affärsidèer kommer. Gamla företag som blivit stora, har
oftast rationaliserat i stora maskiner med stora motorer som gör arbetet.
Nya företag får börja med människor.
Nybildade företag är bildat av en människa inte av en robot..

LRF hjälper exploatörerna av olja och kärnkraft, dessa behöver inte hjälp med att marknadsföra
sina produkter, de klarar sig nog  utan den hjälpen. Samtidigt ger LRF billig olja till maskiner,
inte till människor. De fåtal människor som äger de stora maskinerna behöver knappast
dessa mindre kostnader för energin , möjligtvis för att kunna överbetala någon gård till att köpa.. LRF
borde hjälpa bönderna att kunna ta fram alternativen till köpt mineralolja.. Spannmålsproduktion
hjälps naturligtvis av billig olja . Men varför inte gynna alternativen till olja som bonden själv
kan producera .

LRF vill att dieseloljan skall bli lika billig som i övriga EU länder.

Fråga 2 Kommer LRF att vilja ha lika dyr el som i övriga EU länder också, i konsekvensens
namn borde LRF vilja detta också eller ?

Ett högre pris i Sverige på el gynnar alternativen, i Danmark är elpriset mycket högre än i Sverige och i Danmark är
vindkraftindustrin Danmarks största exportindustri med många arbetstillfällen.

Olja och kärnkraft är inte produkter som hör hemma i ett rent jordbruk.
Olja och kärnkraft är produkter som inte är förnyelsebara de är stulna ifrån jordens
innandöme. Var det meningen att bara ett fåtal stora oljebolag ska tjäna pengar?. Alla av de
allra rikaste företagena på jorden kommer ifrån oljeutvinningen. Dessa rikedomar har de
investerat i bilindustrin så att vi måste använda olja också.

Hade inte oljan varit så billig hade andra konkurrerande energislag kommit fram. Vätgas, el, etanol, vind sol mm. Det går
alldeles utmärkt att bygga motorer för alternativen om man inte hela tiden måste konkurrera
med någon som bara tar upp det ur marken gratis. På vissa ställen på jorden sprutar oljan upp
av sig själv ex Kuwait.

Fråga 3 Varför är det tyst från LRF för att detta uttag av olja ur jordens innandömme får fortgå?. I andra sammanhang är vi
måna om att plantera ny skog efter avverkning. Jag tycker det är bra att plantera ny skog efter
det att man tagit bort den gamla.

Fråga 4 Varför kan inte LRF propagera för att övriga EU länder höjer sina priser på dieselolja
så att de kommer upp till de svenska priserna. samt att priserna sedan ökar så att de alternativa
energislagen kommer fram.?  Med denna inriktning på bättre konkurrens för alternativ energi
skapas förutsättningar för nya arbetstillfällen i jordbruket och i samhället.

 Hälsningar från Bengt '

Skeppsta Maskin AB

S-705 94 ÖREBRO SWEDEN

Tel: +46 19 22 80 05 Fax: +46 19 22 80 05

WED design by Bengt Jonsson