logo8.gif (1632 bytes) WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Oljebrännare  Video    Länkar    Återförsäljare  Adress   Beg maskiner Sid struktur  

   gb.gif (106 bytes) EnglishHome     Products   About SMAB   Rape-ol for diesel fuel (SVO)    Burners   Video   Links    Retail dealers  Address  Site map

VARFÖR KERAMIK I STOKER FÖR HAVREELDNING?.

Keramik eller Eldfast keramik.  Keramik tål värme utan att ta skada eller skala sig.
Innan ni köper havrebrännare kontrollera askan som blir.  Med Stoker med keramiskt brännarhuvud blir det ekonomi och lite aska. Lite aska = bra förbränning.

Keramik tål värme upp till  1800 gr C utan att smälta, skalning   eller oxidera.

Värmen i havrestoker kan bli upp till 1200 gr. C. Alla frön, havre, korn, vete mm har ett naturligt skydd mot värme. det är därför man måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Det är meningen att fröna ska överleva i naturen vid en brand i naturen. Trä däremot är meningen att det ska brinna upp för att ge näring åt nya växter. Därför är det mycket lätt att tillverka en träpellets brännare som fungerar bra . En vanlig gårdsverkstad kan tillverka en pelletsbrännare. Det är bara att svetsa ihop en brännare av plåt. 

Den högre värmen i havrebrännaren kan slå tillbaka  mot stokerhuvudet i en panna som gör att värmen mot stokerhuvudet eller brännaren kan bli väldigt varmt. Det är stor risk i en panna att värmen kan komma upp högt speciellt när pannväggen blivit sotig. Då tar inte pann kylmanteln upp värmen. Utan värmen kommer då att värma brännaren. 

Många fabrikat av vedpannor har keramik i eldstaden för bästa hållbarhet och kvalité.
Detta gör att värmen ökar i pannan och därmed större värme i brännaren.

Arimax 360 pannan har keramik i eldstaden se:  http://www.oilpress.com/arimax-360-bio.pdf

Vid jämn värme håller keramik i många år utan att spricka, kanske 10 till 20 år utan problem.

Sämst miljö för keramik är när keramiken kallnar fort  eller blir varm fort, sprickbildning.

Därför ska stokern vara igång hela eldningsperioden, eller svala sakta genom att keramiken är isolerad.  I en Stoker från  Skeppsta Maskin AB  är stoker försedd med isolerad keramik för bästa hållbarhet och funktion. 
Vid hög förbränning med keramik i stokerhuvudet, brännaren blir rökgaserna så förbrända att minimal rök kommer ur skorstenen. 

Syror som finns i spannmål har svårare att angripa keramik.  Med keramik i brännaren stokerhuvudet, panna och i skorstenen är en bra kombination för att motstå problem när man hanterar hög värme med en uppvärmning med havre spannmål.

 

Konkurrenter har ofta stål i brännarhuvudet, billigare att tillverka men har skalningsslitage.

En brännare av stål bör inte monteras i en panna av god kvalité som har keramik i eldstaden. Värmen i dessa pannor kommer då upp i för hög temperatur som gör att stålrör smälter eller skalar sig . Många stålbrännare är omgjorda pelletsbrännare eller flisbrännare som nu när det blivit populärt att elda havre lovat för mycket. Vissa konkurrenter har rörligt roster av metall som skalar sönder sig av riktig värme som fodras för att bränna spannmål.   De flesta konkurrenter med metall i brännarhuvudet vill helst att kunderna ska elda träpellets efter någon tid efter köpet.  

Stål i brännarhuvudet såsom Cor-Ten eller DOMEX 350W stål tål ej mer än 560 gr. C utan att få skalning på materialet  . DOMEX 350W är ett bra stål för att hindra rost på rökkanaler skorstenar mm. Ofta behöver ej konstruktionen målas för att förhindra rost.
Detta stål har ej mer motstånd mot skalning i en brännare än vanligt konstruktionsstål.

Stål 253MA tål värme upp till 1000 gr. C men även detta höglegerade stål får skalning i en stoker , brännarhuvud med tiden. Värmen är ofta över 1200 gr.C i en stoker för att förbränna havre.

Skalningstemperatur = flagning av material, materialet lossnar, äts upp och ramlar av.
Härdningslådor när man härdar stål är av Stål 253MA men skalar sig i temp 1000 gr.C

För att skydda stål mot skalning i härdugn på +900 grC måste stålet skyddas mot oxidation
genom rostfri folie, eller att stålet läggs i skyddande kolpulver i en härdlåda. Där är det ofta bara 24 timmar som gäller. I ett stokerhuvud är det  kanske 8000 tim om året om stokern är i drift på ett år.

 

I en havreeldning kan temperaturen komma upp  i 900 till  1200 gr.C för att få förbränning av havren, som har ett naturligt skydd mot värme .

Bengt Jonsson.  Erfarenhet av havreeldning samt av härdning av stål i egen härdverkstad.