Rapsoljedrift för traktor, bil

Kalkyl för rapsodlare för att tillverka rapsolja till sin traktor bil mm .
 Pris konvertering av dieselmotor   c:a 10000 + moms.

”Rape oilTherm4” Utrustning för att köra oljebrännare , dieselmotor på rå kallpressad rapsolja.
Pris diesel olja 2003-01-31                        6.05:-/liter                            med moms 7.56:-/liter
1 liter rapsolja  motsvarar 1 liter dieselolja.
Exempel:

Årsförbrukning 5000  liter dieselolja x 6.05. Kostnad dieselolja                -30250:-

Pris rapsfrö    såld med leverans till Lantmännen vid skörd 2002   2.30:-/kg

Tid att pressa 5000 liter rapsolja på en Typ40a press 1250 tim = 52 dygn
Åtgång rapsfrö 16500 kg à x 2.30:-  Kostnad frö                            -37950:-
Oljepress Typ 40a  Pris 22000:- Konvertering Pris 10000:-
Pressningskostnad ström mm 0.20 öre/ litern                                   -1000:-

Ränta 5% (5%*16000)                                                                        - 800:-

Amortering 3 år (22000+10000/3)
Körtid med oljepressen 52 dygn/år                                                  -10667:-
Värde foder vid oljepressning av 16500 kg frö:
Foderkaka till djuren 11500Kg x 2.00:-                                            23000:-

Total kostnad att tillverka  5000 liter dieselbränsle rapsolja        -27417:-       

Sparad kostnad per år under 3 första åren:                                     2833:-
Med oljepressen och konverteringen kan du köra ytterligare
minst 10 år utöver de 3 första åren.
Investeringen av oljepress , konvertering  är då redan betald
från de 3 första åren.
Från 4 året och framåt blir då sparad kostnad
             11467:- per år 

Med oljepressen kan du köra ytterligare 313 dygn per år för att pressa andra varor för marknaden. Bränsle till oljepanna. Linolja,  Matolja,  Sågkedjeolja mm

Minst 25000 liter mer utöver de 5000 liter som redan pressats  kan pressas med en oljepress 40A per år.
 

Hälsning Bengt Jonsson  019-228005    www.oilpress.com    sales@oilpress.com