HAVREELDNING

Kalkyl för havreodlare för att tillverka bränsle till sin värmepanna.
För att värma sin bostad utgår inget förmånsvärde i deklarationen, lika som att elda med ved. Om pannan kan värma upp ekonomibyggnader kan vissa kostnader dras av i deklarationen
Exempel Stoker 32 kw 30500:-.  Termostater pris 1000:-. Panna Focus  Pris 21000:-.   Totalt 52500:- + moms

Villa olja pris 2003-01-31                          5.63:-/liter   med moms 7.04:-/liter
Dieselolja                                                   6.05:-/liter   med moms 7.56:-/liter
2.5 kg havre motsvarar 1 liter villaolja.
Pris köp av havre hos Lantmännen 2003-01-31.   1 kg havre  = 1.13:- + moms/kg

Årsförbrukning 5000  liter villaolja x 7.04. Kostnad villaolja                                                    35200:-

Pris 514  rymdvikt såld med leverans till Lantmännen vid skörd 2002            0.72:-/kg

Pris 496  rymdvikt såld med leverans till Lantmännen vid skörd 2002            0.62:-/kg

Åtgång havre  12500 kg ā x 0,72:-  Kostnad havre                                    -9000:-

Investering:

Stoker + panna + montering c.a  77500:- (12500:- för ev skorsten mm.)
Ränta  5% per år (under 3 års tid)                                                              -1938:-

Amortering (under 3 års tid)                                                                      -25833:-

Total kostnad att elda havre per år under 3 år.                                       -36771:-

Kostnad under 3 första åren för att betala investeringen
med att elda havre till panna (35200:- -36771:-)                                         -1571:-
Med stokern och pannan kan du köra ytterligare minst 10 år utöver de 3 första åren,
då blir sparad  kostnad  per år. Investeringen är redan betald de första 3 åren
.
 
Besparing per år                                                        26200:-

Hälsning Bengt Jonsson  019-228005    www.oilpress.com    sales@oilpress.com