logo8.gif (1632 bytes) WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Oljebrännare  Video    Länkar    Återförsäljare  Adress   Beg maskiner Sid struktur  

VARFÖR STOKER ISTÄLLET FÖR INTEGRERAD PANNA m.m. ?

   1    Stoker kan oftast monteras på befintlig vedpanna. Billigare om man kan använda pannan som man redan har som är i bra skick..

    2    Man kan lätt gå över till vedeldning , något som kan vara lämpligt på sommaren för att elda ved från dikeskanter eller röjning i skogen.

    3    Med Sonnys stoker kan man välja bränsle lätt, spannmål, flis, sågspån, träpellets mm. Inget brännarrör i pannan  när man eldar ved.

    4   Man kan lätt montera stokern själv utan att anlita hantverkare när man inte behöver byta panna och så vidare..

    5   Askurmatnig är lätt att ordna  till  vedpannor eller askurmatning som monteras mellan stoker och pannan.

    6  När pannans vattenmantel blir för gammal är det oftast dyrare att byta en integrerad panna. . Stokern  slits inte lika mycket som pannan gör.

    7  Med stoker från Sonnys kommer värmegaserna in genom pannväggen inget brännarrör ini pannan,. snäll mot pannan.  Ej nära pannväggen
         med  lågan som oftast gäller för  pelletsbrännare som sticks in i pannan och därmed sprutar värmelågan nära pannväggen. antingen upp när 
        det gäller  underförbränning eller framåtförbränning med brännarröret ini pannan. Detta montage är oftast för att få så korta brännare
         utanför  pannan.

    8  På sommaren kan man ta bort stokern och får då utrymme som kan användas till annat.

    9  Intregrerade pannor är ofta en kompromiss. De är varken en bra ved panna eller en bra spannmålsbrännare.

    10 Oftast tillverkas integrerade pannor för att de kan göras mindre men ger då avkall på funktionen. Mindre askutrymme mm..

    11 Designen på integrerade pannor är oftast för ögat, inte för plånboken och inte för funktionen.

    12 Integrerade pannor är svårare att serva då allt är hopbyggt för att få en så kompakt konstruktion som möjligt.

    13  Integrerade pannor är ofta importerade och därmed svårare med service. Sonnys Stoker tillverkas i Grästorp i Sverige.

    14  Den spillvärme som ev kan bli från stokerhuvudet kan oftast användas till att värma upp pannrummet. Eller om man redan har denna värme
           går det utmärkt att isolera bort med extra isolering på stokerhuvudet. Med integrerad panna behövs oftast alltid extra element i pannrummet.

    15   Service och reservdelar till Sonnys Stoker fås snabbt från tillverkaren och återförsäljare i Sverige.
           Man kan själv ringa och få tala med tillverkaren i Sverige något som är viktigt med en ny produkt för kunden som kunden inte har haft förut.

    16  Tillverkaren Sonnys Maskiner AB  vet vad svenska förhållanden är när det gäller spannmålssorter och hur svenska kunder har det..
          Sonnys Maskiner AB odlar själv spannmål på sin gård som de sedan använder som tester och uppvärmning i sina lokaler.
      

 

Hälsning Bengt Jonsson.