TITRATION av använd rapsolja.
Körchema för att tillverka RME

Detta för att bestämma mängden av kaliumhydroxid (KOH) i processen

Använd rapsolja kan ha ett ph på 5.

1                    Mät upp  1 gr  av kalium hydroxid  alkalisk hög ph  90 % KOH i en                   vågskål

2                    Mät upp 1 liter distilerat vatten i en 2 liters 51-101526
                      BÄGARE HM PYREX 2000ML

3                    Häll i 1 gr  av kalium hydroxid KOH i 1 liter vatten

4                    Märk upp denna bägare med varningsskylt ”Lut/vatten Drick inte
5                    Mät upp 10 ml 60-511330 PROPANOL-2 PS 1L Cas nr: 67-63-0  i en
                      Bägare på  20 ml.
6                    Lös upp 1 ml av rapsolja i 10 ml Propanol alkohol.
7                    Märk upp denna bägare med varningsskylt ”Olja/alkohol lösning
8                    Använd en graderad Pipett
34-500315 PASTEUR M BÄLG 1,5ML att
                      droppa 1ml av ”Lut/vatten” i bägaren ”Olja/alkohol”
9                    Efter 1 ml av ”Lut/vatten” är påfyllt i ”Olja/alkohol” skall man kontrollera
                      ph värdet i ”Olja/alkohol lösning” . Detta görs med lackmus papper eller
                      ph mätare.

10                  Upprepa  steg 8 och 9  och räkna antal ml av ”Lut/vatten” som påfyllts i
                      Olja/alkohol lösning” för att komma upp till ph mellan 8 och 9.
                      Det brukar inte behövas mer än 3 ml    av ”Lut/vatten”

11                  Använd följande regel. Antal ml  ”Lut/vatten” påfyllt i ”Olja/alkohol” = (X)

                      (X+9)=K

                      K= Antal gr av kalium hydroxid  KOH som är nödvändigt att reagera

                      1 liter av använd rapsolja

                      Exempel (3+9)=12    12 gr per liter olja    

                      K brukar vara mellan 10 och 13, men det kan bli högre om oljan har varit

                      använd i mycket lång tid.

 

För använd  kallpressad  rapsolja

1 liter av använd rapsolja i en 2 liters glasbägare

140 ml av metanol i en 0.5 liters glasbägare.

K gr.av kalium hydroxid  alkalisk hög ph  90 % KOH i en vågskål per liter rapsolja

 

För ny kallpressad  rapsolja

 1 liter av ny rapsolja i en 2 liters glasbägare.
140 ml av metanol i en 0.5
liters glasbägare. ( I tabell nedan  11.3 % = 113 ml )
9 gr. av kalium hydroxid  alkalisk hög ph  90 % KOH i en vågskål per liter rapsolja

1 liter ny Rapsolja
Metanol bör vara 14% av rapsoljans volym = 140 ml Metanol
KOH bör vara 0.90% av rapsoljans volym    = 9 gr KOH per liter rapsolja

TVÄTTNING

Tvättning av den färdiga RME med vatten  inblandning med 0,01% citronsyra,

Ex 1000 liter x 0.01% = 0.1 kg citronsyra

Kontroll

Färdig RME  väger 0.88 gr per liter vid 15.5 grader C

Färdig RME ska ha ett ph på 7 = Neutral.

Se hemsida för köp av testutrustning http://www.gtf.se/

Exempel         http://www.gtf.se/sidor/catalog/picture.lasso?id=51320112
                      http://www.gtf.se/sidor/catalog/detail.lasso
gtf.se/sidor/catalog/detail.lasso


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swed Handling AB - Norrköping-Linköping
Tel. 011-24 84 84
Spårg. 9, Box 21, 60102 NORRKÖPING

 

                                                                 Pris SEK       Förpackning                      

 

Natriumhydroxid                                         5,25 / kg         Säck 25 kg

 

Kaliumhydroxid                                          10,35 / kg        säck 25 kg

 

Citronsyra                                                  8,90 / kg         säck 25 kg

 

Metanol                                                     4,70 / kg         Container 800 kg

                                                                 6,50 / kg         fat 165 kg

                                                                 6,05 / l            dunk 25 l

 

 

 

 

 

Fats and oils

Fatty acids %

C4:0
Butyric

C6:0
Caproic

C8:0
Caprylic

C10:0
Capric

C12:0
Lauric

C14:0
Myristic

C16:0
Palmitic

C16:1
Palmitoleic

Molecular wt.

88

116

144

172

200

228

256

254

Tallow

-

-

-

-

0.2

3

27

2

Lard

-

-

-

-

-

1

26

2

Butter

3.5

1.5

-

2.5

3

11

30

3.5

Coconut

-

-

8

8

48

16

8.5

-

Palm kernel

-

-

3

5

48.5

17

7.5

0.5

Palm

-

-

-

-

-

3.5

39.5

-

Safflower

-

-

-

-

-

-

5.2

-

Peanut

-

-

-

-

-

0.5

7

1.5

Cottonseed

-

-

-

-

-

1.5

19

-

Maize

-

-

-

-

-

1

9

1.5

Olive

-

-

-

-

0.5

1

13

2

Sunflower

-

-

-

-

-

-

6

-

Soy

-

-

-

-

-

0.3

7.8

0.4

Rapeseed/Canola

-

-

-

-

-

-

3.5

0.2

Mustard

-

-

-

-

-

-

3

-

Cod liver oil

-

-

-

-

-

4

10

14.5

Linseed

-

-

-

-

-

0.2

6

-

Tung

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Fats and oils
(continued)

Fatty acids %

C18:0 Stearic

C18:1 Oleic

C18:2 Linoleic

C18:3 Linolenic

C20:0 C22:0 Arachydic - Behenic & others

Mono-
unsaturated acids <C16:1

C20:1 C22:1 Arachidonic - Erucic & others

Molecular wt.

284

282

280

278

326

226

324

Tallow

24.1

40.7

2

-

0.7

-

0.3

Lard

13

45.2

10.3

-

-

-

2.5

Butter

12

26

3

-

1.65

1.5

0.85

Coconut

2.5

6.5

2

-

-

-

0.5

Palm kernel

2

14

1

-

1.5

-

-

Palm

3.5

46

7.5

-

-

-

-

Safflower

2.2

76.4

16.2

-

-

-

-

Peanut

4.5

52

27

-

7.5

-

-

Cottonseed

2

31

44

-

-

-

2.5

Maize

2.5

40

45

-

-

-

1

Olive

2

68

12

-

0.5

-

1

Sunflower

4.2

18.7

69.4

0.3

1.4

-

-

Soy

2.5

26

51

5

7

-

-

Rapeseed/Canola

2

13.5

17

7.5

0.9

-

56.3

Mustard

1.5

39.5

12

8

-

-

36

Cod liver oil

0.5

28

-

-

-

1

42

Linseed

5

17.3

16

55

0.5

-

-

Tung

-

8

12

80

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oils and fats

Total
molecular weight

Density

Density
@ 50ºC

Volume
oil (ml)

Volume
methanol (ml)

Stoich. ratio
methanol : oil %

Tallow

858.54

0.895

0.88

981.18

121.52

12.4

Lard

863.73

0.92*

0.9*

959.7*

121.52

12.7

Butter

797.64

0.91

0.89

896.73

121.52

13.6

Coconut

674.51

0.926

0.91

744.57

121.52

16.3

Palm kernel

704

0.912

0.89

789.33

121.52

15.4

Palm

847.28

0.923

0.9

938.29

121.52

13

Safflower

879.1

0.927

0.91

966.44

121.52

12.6

Peanut

885.02

0.919

0.9

984.45

121.52

12.3

Cottonseed

867.38

0.918

0.9

963.76

121.52

12.6

Maize

872.81

0.923

0.9

966.57

121.52

12.6

Olive

870.65

0.923

0.9

964.17

121.52

12.6

Sunflower

877.22

0.925

0.91

969.3

121.52

12.5

Soy

882.82

0.925

0.91

975.5

121.52

12.5

Rapeseed/Canola

959.04

0.914

0.89

1072.75

121.52

11.3

Mustard

925.43

0.916

0.9

1032.85

121.52

11.8

Cod liver oil

908.81

0.929

0.91

1000.34

121.52

12.1

Linseed

872.4

0.934

0.91

954.48

121.52

12.7

Tung

873.68

0.944

0.92

945.54

121.52

12.9

* Approximate

 

Övrig information finns mycket   nätet. Sök Biodiesel

 

En bra sida är :

http://journeytoforever.org/biodiesel_make2.html

 

 

FAKTA OM RÅ KALLPRESSAD RAPSOLJA

Från hemsida
http://www.
oilpress.com/data-rape.htm

Rå kallpressad Rapsolja som  kan användas i alla dieselmotorer är olik vanlig dieselolja på 3 olika områden.

1    Rapsoljan måste vara färsk,  inte för gammal, den måste smaka gott. Ej över 1 år. Ej oxiderad. Kolla datum.
2    Rapsoljans viskositet är för hög.  Med värme genom uppvärmingsenhet 
      http://www.oilpress.com/rape-therm-valve62-2002-03-21.jpg
      får man ned viskositeten till dieseloljans nivå. Viktigt för att pumpelement ska hinna med att fyllas och att insprutnings
      mekanik inte ska komma till skada.
3    Flampunkten. Flampunkten är mycket högre på rå kallpressad rapsolja än vanlig dieselolja.
      Genom att låta motorn värmas upp genom  körning med vanlig dieselolja till arbetstemperatur får man upp temperaturen
   
   i motorns förbränningsrum till över 320 grC .  Genom att motorn är varm förbränns den råa rapsoljan bra. Utan koksning

      Allt detta övervakas av en kontrollenhet http://www.oilpress.com/controller-SMAB-2.JPG som sköter all övervakning av att
     alla temperaturer och tider sköts automatiskt

Viskositet rå rapsolja:            Rå Rapsolja             Dieseloljor
                                                 
                                 MK1                     D32             D10 

Förvärmning av  till                          100 grC          ca 7.8 cSt
                                                       80 grC           ca 11.7 cSt

                                                      50 grC            ca 25.3 cSt
                                                      40 grC            ca 33.8 cSt    2.0cSt             2.5cSt         2.9cSt

                                                      30 grC             ca 47.0 cSt
                                                      20 grC             ca 72-75.0cSt
                                                      -10 grC                                  7,0cSt             8.5cSt     13,5cSt
                                                      -15 grC                                  9.5cSt            13.5cSt       
                                                      -30 grC                                              16cSt               22cSt         

Blandning med 33% rapsolja
med 67% vanlig diesel MK1           20 grC              ca 9.0 cSt

Tester som gjorda vid Statens Maskinprovningar Meddelande 3106

Ultuna 1987-06-18 visar att vissa dieselmotorer fick större effekt samt mindre bränslförbrukning med rå rapsolja som blandades med 67% vanlig diesel. Inte någon av traktorerna hade extra värme på bränslet förutom  den värme som är normalt alstras från motorrummet. 
viskositet-se.gif (6265 bytes) 

Fahrenheit +32 = 0 grC       100 grC = 212 Fahrenheit
                                 

DATA:

                                Rapsolja 20GrC                     Dieselolja Din EN 590
Värmevärde Eff MJ/kg         37.6                                                                              42.8
Densitet 20 grC                      0.92                                                                             0.86
Värmevärde MJ/kg                 37.2                                                                             42.8
Värmevärde MJ/L                 34,4                                                                             35,2
Viskositet 20 GrC mm2/s        69-75                                                                         2-8
Cetantal                                   51                                                                              <49
Fosforinnehåll ppm                    9
Vatteninnehåll ppm                    64
Lägsta flyttemperatur               -16-20GrC
Flampunkt                              +325 C                                                                          +40-+55 C
Svavel %S                              <0.01                                                                              <0.0
Kol %C                                    77.6                                                                             86.3    
Väte %H                                 11.7                                                                                13.7
Syre %O                                 10.5                                                                                <0.03
Vaxutfällning början
kan ske  vid                             <+ - 0 GrC                                                                   -20 GrC
Jodtal                                      94 - 106
Kokstal vikt%                         0.43                                                                                 <0.20
Askhalt vikt%                         0.079                                                                                <0.01
Syretal mg KOH7g                   2.4
Vattenhalt volym %                 <0.05                                                                                <0.05
Korrosion 3 h vid 100GrC <1                                                                                          <1
Blandbarhet med 67%
dieselolja                                      God

Lägsta flyttemperatur.       Bör ligga på -25 GrC Inblandning av 30 till 40 % lysfotogen på vintertid..
                                        Sommartid räcker -10 GrC.
Kokstal:                           Bestäms genom Ramsbottoms metod.

Askhalt:                           Max 0.01 vikt-% Avser närmast att begränsa mängden av slitande beståndsdelar
                                        i bränslet. Mängden obrännbara ämnen i procent av torrvikten.

Viskositet:                        Bär ligga mellan 2 till 8 cSt. Under 2 kan ökat läckage vid  pumpelementen och därvid
                                        för lågt tryck i spridare. .

                                        För hög blir det dålig förbränning Vanlig MK1 dieselbränsle har hög
                                        bränsleförbrukning lägre effekt och kortare livslängd på insprutningsutrustningen
                                        Anledningen till den lägre effekten är en lägre densitet vilket ger ett lägre energiinnehåll
                                        per liter bränsle. Dessutom  är viskositeten lägre vilket ger mer läckage mellan de olika
                                        komponenterna i pumpen. 
Med Rapsolja förhindras problem med för låg viskositet.
Vattenhalt                         Vatten blandar sig inte i rå rapsolja. Vattnet lägger sig på botten.

Cetantal:                         Tändvillighet på en skala från 0 till 100 under de i dieselmotorns
                                       egenskaper. Provmotor C.F.R.  Normalt cetantal är 50cSt

Svavelhalt                         Att svavelhalten är låg på rapsolja mindre än 0.05 vikt% är positivt
                                        med hänsyn till agasemissionen och smörjoljeförsmutsningen.

Stelningspunkt:                Högsta temperatur där oljan stelnat Stelningspunkt ligger ca
                                        3 grC under flytandetemperatur.

Fosfor innehåll:                 Bör inte vara högre än 20ppm Försämrar rörligheten på
                                        kolvringar som kan fastna i spåren.

Flampunkt:                        Lägsta temperatur som oljan avger tändvillig olja som kan antändas
                                         med låga över oljeytan.
                                        Rapsolja är inte brandklassat och kan inte explodera. Fordonskrockar mm.
                                        Man kan med en svetslåga svepa över rapsoljan oljan
                                        och i oljan utan att rapsoljan antändes. Gör gärna ett eget test för att lära
Brandfarlig                     Nej  Rå kallpressad rapsolja räknas ej som brandfarlig.
                                        B
randfarlig vätska endast om flampunkten är 100 oC eller lägre
                                        Bensin flampunkt -0  till -20GrC
                                        Fotogen flampunkt     38 GrC

 


                                                                Filtrering:
Bränslefilter:               C.a 0.06 mm
Öppning i spridare:   
  C.a 0.2 till 0.35 mm