Örebro-Värmland Lantmännens Distriktsstämma 2024 5 mars Alfred Nobel Motion om Rakoraf

Först måste jag förklara bakgrund för mina motioner om Rakoraf och våg.
 Alla mina motioner avslogs. Ännu en gång fick motionären jag Bengt Johnsson ta på sig dumstruten lika som alla gånger jag tagit upp bristerna med Rakoraf tidigare. Allmän munterhet mobbning med skratt och hån när det togs upp att försöka ta detta på alvar och som tidigare många gånger.utan åtgärd.  Nu har distriktsstyrelsen svarat. Cirka 4 minuter in i filmen Svar på min motion Rakoraf 2024-03-05  Distriktstamma  orebro Video.mp4 De har läst motionerna. Och att distriktsstyrelsen har löpande vidarebefordrat motionärens synpunkter. Distriktsstyrelsen anser att motionärens synpunkter är väl kända inom Lantmännen och vi i distriktsstyrelsen förutsätter att provet tas på sådant sätt och analysen överensstämmer med verkligheten som sig bör i ett lantbrukskooperativ
i världsklass. Distriktsstyrelsen tar för givet att det sker på rätt sätt. Distriktsstyrelsen avslår motionen genom att säga att den är besvarad .  Slut citat . Med andra ord ingen mer åtgärd utan motionerna läggs till handlingarna utan vidare åtgärd .

 Jag fick ta på mig dumstruten för att jag vill påtala om verkligheten som sker  inte hur de ska tas i manualen. Det är en stor skillnad . Distriktsstyrelsen tycker att man ska inte ta upp dessa frågor som en motion utan det är en fråga för tjänstemän  så därför avslogs motionen. Eller?  Frågor på detta,    Läser man inte instruktionsboken på en traktor, såmaskin eller till Rakorafen så fungerar det inte om man skiter i vad som står . Garantin gäller inte då om det blir felanalyser ..  Lantmännen har rätt  det viset  att de tjänar pengar på mer torkningskostnad  . Men problemet är för bönderna lantbrukarna som blir lurade men det är tydligen inte något som har intresse för Executive Vice President Lantmännen Agriculture Sector Elisabeth Ringdal hon avslog motionen Den kunskapen som maskintillverkaren talar om får man inte i modersmjölken utan den kunskapen ska man lära sig av Lantmännens koncernledning för att se till att det blir en analys av världsklass.  Först avslår man motionen och sedan tog flera deltagare upp mina motionerna dels Rakorafen om man kan ta provet på något annat sätt och dels att vågen borde vara upphöjd.12:45 in i filmen Men det togs ingen hänsyn till utan motionerna avslogs . Fort ska det gå för alla vill hem . Sedan var det någon kvinna 17:30 in i filmen som tog med sig motionen hem . Var det vågen som hon tyckte var ett bra förslag tro.  Varför vill hon ta med sig någon motion hem för att begrunda kan man tycka alla avslogs ju . Kanske det blir en upphöjning av vågplattan .  I så fall var det någon mening att skicka in motion .  Kanske det kan bli någon ändring av slangarna på Rakorafen så att de ligger vågrätt istället för som nu lodrätt som en efterbörd på en kalvande ko för att minska skit kondens i slangarna . Att prata om motioner fanns ingen tid till, möjligen ute när man är på väg ut till bilen på parkeringen.  Så om inget händer går motionären vidare med motionerna eftersom ingen tar mina motioner på alvar utan som underhållning med skratt och hån.   

Liknande mottagning finns på flera av Lantmännens spannmottagningar även vid hamnar .  Men det vet inte storbönderna som levererar direkt från gården med tradare. De tror att allt är frid och fröjd .  

   Se motion https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktsstamma-orebro--varmland-2024.-.-utrustningen-rakoraf-ar-inte-funktionsduglig.pdf

 

https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktsstamma-orebro--varmland-2024-robotanalystagning.pdf

 

https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktstyrelsen--2024--vagen-kumla-silo-att-gora-hojdskillnad-mot-markniva.pdf     


 Video från distriktsstämma  Örebro  Värmland 2024  5 mars, Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktsstamma  orebro Video.mp4

Video från Lantmännens stämma 7 maj 2024  svar på min motion 11  om bättre  sködsel och service på Rakoraf så att  korrekt analys tas i vagn 3 stick till botten i vagn  och inte som nu  som det kan bli  bara prov i toppen i vagn  på grund av dålig skötsel av Rakoraf  slangar  sugkraft och tryck på spjutet som inte orkar till botten i vagnar https://www.youtube.com/watch?v=3mnZSLPEUIo

Lantmännen   alla motioner på stämman 2024 med svar från  Lantmännen https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/foreningsstamma/foreningsstamma-2024/motioner-o-motionssvar-2024.pdf   Från styrelsens menar vi att frågeställningarna är både angelägna och relevanta, men att denna typ av praktiska frågor bör hitta andra forum än föreningsstämman för att få en mer rättvis och konstruktiv behandling. Styrelsen har uppdragit åt Lantmännen Lantbruk att formulera ett detaljerat svar till motionären och distriktsstyrelsen i Örebro-Värmland.

 

 

 

 

 

Bilder om mina motioner Rakoraf och  vågen vid Kumla Silon

 

        Kumla Silon med Rakoraf

     Bild på raka slangar där frön  sugs in  för analys, inte i böjar som det är i verkligheten  

      rakorafskiss.jpg  

Rakoraf slangar som hänger. kondens och dagg samlas som en efterbörd från en födande ko .JPG


 

Slangar som hänger lodrätt lägg märke till slarvigt lagade slangar med rör som det samlas damm och mögel  kondens.och bakterier salmonella i.  

        rakorafslangarsomhanger.jpg 

 

JohnDeere traktor stor och bred med  tung Metsjö kärra  totalvikt   nära 70 ton  som står fel  med  tyngdöverföring från  framvagn till vågen   

 

   rakorafjdtraktorutanorvagen.jpg

 

Jag skäms för att behöva förklara för 

koncernledningen Executive Vice President Lantmännen Agriculture Sector Elisabeth Ringdal hur det fungerar att vara lantbrukare och leverera till Kumla Silon .  Jag hoppas att med tydlighet förklara  hur alvarligt detta med felanalyser är .  Att som ledningen bortförklara alla brister som jag påpekar med att hela EU använder Rakoraf och därmed dumförklarar motionären med att allt är fel som jag skriver i motioner och avslår alla med ingen åtgärd från Lantmännens styrelse .  Mycket dåligt .   På vilket sätt ska man få fram synpunkter då . Ska man bråka med personalen som har fått dåliga verktyg av Lantmännen är frågan . Frågor på detta?

 

Vi spannmålsbönder arbetar 12 månader för att få en bra gröda till mat och foder. Det börjar redan på hösten att försöka plöja i raka fåror med rätt djup för att vända jorden så att svampar, sjukdomar ska förhindras att frodas genom att stubben vändas på rätt sätt.

 

Sedan gäller det att bearbeta jorden så rätt att såmaskinen lägger utsädet i rätt djup så det gror bra .  Sedan är det att kontrollera att spannmålen får rätt förutsättningar att växa bra, Lägger på gödning och växtskydd, Man blir så glad när det är dags att skörda .

 

Man kontrollerar vagnar . Sopar rent och smörjer. Kollar presenning och tippkolvar och traktorerna.  Kollar blinkers lyse . Man är så stolt när man kör dubbel vagnar med JD 4230PS genom alla byar som Skeppsta, Vallersta, Hörsta och Sickelsta till Kumla silon kl 8:00 .

 

Det är med avsikt kl 08:00 man vill inte vara först på vågen där Rakorafen tar sitt första prov på morgonen där all kondens finns i slangar mm Av kondensen så är det vatten på presenningen. För det mesta är det fint väder högtryck och inget regn men mycket kondens på morgonen är det i alla fall . Dagg i gräset och på motorhuven och lasset .   Jag kör stolt upp på vågen kontrollerar att alla hjul står på vågen och inte utanför .  Jag vill ju ha med all spannmål på vågen .

 

EXAMENSFDAG FÖR EN SPANNMÅLSBONDE NÄR MAN SÄLJER SIN SPANNMÅL TILL LANTMÄNNEN PÅ HÖSTEN VID SKÖRDEN OCH FÅR BETYGET:

 

 

 Det är just nu som jag är på min examensdag och ska få mitt betyg hur jag är som spannmålsbonde har skött mig med mitt arbete under hela 12 månaders arbete, Det är nu som jag får min lön för mitt arbete för 12 månader. Jag är stolt att med mitt arbete i 12 månader fått fram mat till Svenska folket . Jag tycker att jag är duktig .

 

 Men på bara några sekunder har provet sagt att du har för mycket vatten som gör att det blir stora torkningskostnader på grund av att Rakorafen tar på ytan och inte ett homogent prov, men för hela 12 ton blir höga torkningskostnader. – Med en Rakoraft kan det aldrig att bli ett torrare prov . Det är ingen torkmaskin utan tillför kondens och avlagringar i slangar mm . Med ett godkänt handmanövererat spjut som man kan sticka ned 120 cm i lasset blir det en mycket säkrare provtagning .  På ytan är det kondens från presenning och dagg och regn som kommer när det regnar . i

 lasset.  Man måste ta provet även vid ösregn när det inte finns något tak över Rakorafen .  Lantmännen tar ingen hänsyn att det inte känns bra att ta ett vattenhaltsprov i lasset vid störtregn . Vid en snäll fråga till silopersonalen kan vi inte ta provet vid tippgropen som står under tak får man till svar . Det är så lite så det inte märks .  Jag vill inte bråka utan fogar mig med näven knuten i byxfickan Du får en avräkning som baseras på att det är 12 ton med kärnor som är för högt vattenhalt genom provet som tas bara kanske cirka 500 gram på ytan av lasset . Man behöver inte vara raketforskare, vetenskapsman eller nobelpristagare för att fatta att det inte är ett bra genomsnitt, Övriga 12 ton får Lantmännen in i sin silo och blandas med andra 2 lass som jag kört in som bevisligen har lägre vattenhalt samma dag från samma åker . Jag själv tar kontinuerligt prov i tröskan på min snabbmätare som är en dyr digital och med WIFI mätare så att jag ska ligga minst 2 % under 22 % som är regel vid torkavtal .  Kommer analysen på ett litet prov som tas i ytan med kondens upp till 22.1% har jag förlorat 2606 Kr på 25 ton

Varje tiondels % i vattenhalt förlorar lantbrukaren pengar. Torkavtal vid 22 % är torkavgift 150kr/ton x 25 ton = 3750 kr upp till 22 % . 22,1% är det 254 Kr/ton.  25 ton blir det 6356 kr. Bara för att det blivit 1 tiondels % blir det en merkostnad för lantbrukaren på 2606 kr . För dessa pengar hade jag kunnat köpa många bränslefilter harvspetsar mm . Men nu tar Lantmännen dessa pengar .  Jag blir mycket ledsen och besviken .  Varför får detta fortsätta att inte sköta Rakorafen på så många år som jag påtalat detta? Sedan 2011.  Nu är det 2024 ska detta hålla på i 14 år till tro .   Lantmännen går bra ekonomiskt men bönderna blir fattiga .  Frågor på detta?

 

 

 

 Jag går in i kuren till oftast unga flickor och pojkar som är säsongsanställda på kanske 4 månader . Ibland finns det några som kommer tillbaka år från tidigare år . Ibland är det nya personer . Hej hälsar glatt jag och lämnar fram leveransförsäkran där det står vad man har med sig för sädesslag mm.De startar fläkten på Rakorafen som står med spjutet högt över mitt lass . Jag hör att det redan rasslar lite i uppsamlingskärlet av frön som finns kvar i de långa slangarna .  Sedan ser jag att första spjutet går till bakre vagnen jag har två vagnar . Där tar de ett prov .   Sedan svänger Rakorafen över till första vagnen och spjutet tar flera stick i översta skiktet, För sugkraften är så dålig att de ha svårt att fylla upp rätt mängd i uppsamlingskärlet . Ingen gång ner till botten av lasset . Inget system att följa som, bak, mitt och fram diagonalt och till botten av lasset vagnen. .

 Efter som jag vet att det är inte silopersonalens fel att de gör fel för de har inte fått rätt verktyg av koncernledningen.

 Skulle aldrig falla mig in att klaga på personalen inte ens på någon som arbetar som silopersonal i Kumla.  Aldrig att jag gör detta . Och det vet de för jag har talat om detta och skrivet brev till silopersonalen att det inte är deras fel. Utan det är koncernledningen fel som inte kan utrusta personalen med rätt maskin verktyg  och utbildning .  Jag är arbetare och varit traktormontör så jag vet att man måste bli upplärd för att kunna byta en koppling på en traktor och inte glömma att skruva fast alla skruvar och koppla alla reglage rätt för att verkstadsledningen har skickat mig på kurs i Nyköping för att lära mig skruva MF .  Det är högsta ledningen som ska ge arbetare tjänstemän rätt verktyg utbildning för att klara sitt arbete .  Det är inte min sak att lära silopersonalen . Däremot kan jag höra deras syn på saken .  Ibland går det bra men ibland tar de illa upp för det tror att jag klagar på deras arbete.  Jag klagar istället på koncernledningen som inte ger personalen rätt verktyg och utbildning, Då säger jag för att förklara bättre .  Jag ska berätta om en bilbärgare som var ny på en bilbärgnings företag och kom hem till chefen efter att han bergart en bil . Chef en sade då .  Du har ju inte skrivit rätt på blanketten när, var, hur. Vem som du bärgat .   Så sade arbetaren till chefen .  Det är din förbannade skyldighet att lära mig hur jag ska göra, den kunskapen får man inte genom modersmjölken .    Jag vet att man inte ska klaga på personalen hos Lantmännen så då gör jag som man ska i Lantmännen, om man vill framföra sin åsikt på ett rätt sätt . Genom att skriva motioner . Som alla i Lantmännen vet så har jag skrivit många motioner om Rakoraf . det började med DON . 12 aug. 2010 Silopersonalen visste inte vad DON var inte någon visste vad Don var för något. Aldrig hört talas om detta tidigare .  EUROFINS visste inte hur de skulle förhålla sig hur de skulle tolka analyserna för DON. Räckte det med ett prov och det var högt eller skulle de ta fler prov och ta något genomsnitt ingen visste . Det tog många månader att få reda på analysen för DON .    Rakorafen tog ett mycket litet prov från 12 ton havre och hittade några få kärnor som var höga DON värde så blev hela lasset på 12 ton bränslekärna värde 35 öre kg .  Hela lasset gick in i den stora silon som blandades med andra lass som jag själv kört in samma dag från samma åker tröskat samma dag 23 ton till . Med genomsnitt blev alla lass och analyser godkänt men inte hos Lantmännen högsta styre .  Efter stormöte 2011 med mycket protester på provtagning blev det ändring.  

 

 

Skrivelse och svar till koncernledningen Executive Vice President Lantmännen Agriculture Sector (Översatt till svenska) Vice VD Lantmännen Lantbruk Elisabeth Ringdahl angående motion till Distriktsstämma i Örebro Värmland 5 mars 2024.   Eftersom högsta ledningen för Lantmännen Lantbruk var på mötet 5 mars 2024 kunde man få ett bra svar och att min motion skulle komma till rätt person . Men alla MOTIONER avslogs med motivering att motionen blev besvarad artigt . Att det var bra synpunkter från både styrelse och åhörare .

  Motion om handhavande av Rakoraf och våg .   Se film Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktsstamma  orebro Video.mp4

   7;30 in i filmen .

 

·       Vice President Lantmännen Agriculture Sector Elisabeth Ringdahl flyr sitt ansvar att rätta till bristerna hon menar att jag ska ordna detta med att jag ska skicka in en skrivelse. Det är inte mitt jobb att tillrätta visa silopersonalen.  Frågor på detta?

·        

·        Jag tycker att Executive Vice President Lantmännen Agriculture Sector Elisabeth Ringdahl som har gått i skolan och är högt utbildad inte vill förstå hur alvarligt detta med analyser är för spannmålsbönder.  Att bara svara som Elisabeth att det är inte sitt ansvar att rätta till detta som är av operativ sak. Det är ett operativt arbete Hon till och med insinuerar att det är jag som vill få det till mänskliga faktorn och vill säga att personalen inte klarar sitt jobb och att jag ska skriva en skrivelse till alla berörda tjänstemän och lära dessa att sköta sitt jobb . Elisabeth flyr sitt ansvar Jag blir häpen . Ska jag reta upp silopersonalen i Kumla till den milda graden att jag blir avstängd och inte får lämna spannmål samt att jag kan bli anklagad genom arbetarskyddet för att jag kommer och gör så att personalen blir så ledsna att de sjukskriver sig.  Aldrig att jag gör detta som Elisabeth Ringdahl vill.  Att jag ska ta i detta.   Det är Elisabeths arbete Jag påtalar hela tiden för personalen att det är divisionschef Lantbruk som ska ordna rätt verktyg att serva och göra rent så att analysspjutet kan gå till botten av spannmåls lass och därmed tar ett homogent prov som möjligt går, inte som nu ibland bara på ytan .  

 

Elisabeth Ringdahl och distriktsstyrelsen avslog alla mina motioner . De ska inte gå vidare till de som ordnar detta inom Lantmännen Utan det ska jag göra med skrivelser till de som sköter vägning och provtagning med Rakoraf .  Jag blir häpen. Det är inte mitt jobb det är Elisabeth Ringdahls jobb.

Hej Christian .   Först vill jag tacka dig för en mycket bra presentation.     Det går framåt för en förändring . Distriktsstyrelsen sade vid flera gånger i svaret att det är viktigt .  Och att alla i Lantmännen har fått del av motionen . Efter det att motionen avslogs kom en talare fram 9.00 in i filmen se film Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktsstamma  orebro Video.mp4

 Och talade gott om motionen . Han var en som har fattat vad jag har hållit på med i minst 8 år Han sade typ kan man inte ta provet på ett annat sätt. Motionären har hållit på i 8 år med Rakorafens funktion. . Mobbing av motionären på stämman Då avbröt någon talaren med argumentet att Citat - det ger motionären fasen i (Vilket uttalande) . Då blev det plötsligt munterhet och skratt .  Helt fel uppfattat om undersöäkningen som gjordes.  Inget besök eller test eller kunskap om Rakorafen .  Utan slutsatsen blev att alla använder Rakorafen i andra länder med och då var allt ok ..

.

 Jag vill ha en riktig undersökning med praktiska tester och bli respekterad inte hånad med skratt. Och den fungerar i verkligheten.  Att ta analyser  bara i ytan på grund av att Rakorafen inte har rätt sugkraft som det nu ofta är och inte börja med att ta prov med en skopa i baklämen eller i elevator eller annat som vetenskapen redan förkastat .     Sedan sade någon att vi måste gå vidare vi kommer inte något vart, Någon tyckte det var viktigare att avsluta mötet när någon tyckte att det finns poäng med motionären .  Sanningen är att ett vanligt spjut som är vedertaget hos jordbruksverket att ta analysprov är det bästa på marknaden . Provet tas då på ett enkelt sätt från toppen till botten i spannmålslasset i minst tre stick fram, mitt, bak diagonalt i lasset .

 

 

SKYLT FÖR PERSONALEN HUR MAN SKA TA ANALYSPROVET RÄTT I KUREN DÄR OPERATÖREN MANÖVERERAR RAKORAFFEN

 

Det minsta man kan göra från koncernledningen är att i kuren där personalen sköter Rakorafen är att sätta upp en stor skylt där det står tydligt med stora bokstäver så att alla i kuren kan läsa tydligt .    - För respekt för lantbrukarens slit i 12 månader för att ta fram mat och fodervaror och som analysen ger ett betyg på hur allt slit lönar sig ska analysen tas med minst 3 stick fram, mitt och bak från toppen till botten av lasset . Är sugkraften på Rakorafen för dålig på grund av att Rakorafen inte fungerar av olika anledningar kondens slangar som hänger som ett U som det gör att slangarna inte rengöres enligt manualen ska analysen tas med ett godkänt spjut som är godkänt av Jordbruksverket .  Vi kan börja med att sätta upp en skylt . Billigt och snabbt .


MONTERA EN STOR SKIVA UNDER SLANGARNA SÅ ATT SLANGARNA LIGGER VÅGRÄTT OCH GLIDER PÅ YTAN MED HJÄLP AV HJÄLPFJÄDRAR SOM FÖLJER MED NÄR RAKORAFEN FÖRFLYTTAR SIG I SIDLED: ENKELT OCH BILLIG MEN GÖR EN STOR SKILLNAD FÖR ATT FÖRHINDRA ATT KONDENS DAMM SAMLAS OCH ATT SLANGARNA RENGÖRS BÄTTRE VID VÄGRÄTT LÄGE BILLIGT OCH SNABBT ATT MONTERA MEN GÖR MYCKET SKILLNAD
 

 Sedan kan någon montera en skiva med fjäder som håller slangarna i vågrätt läge och sluttande ner till uppsamlingskärlet för att slangarna kan rensa sig själva av kärnorna som rusar i ledningarna . Slangarna följer då med i sidled utan att hänga ned när Rakorafen förflyttar sig i sidled . Som det nu är kan inte lyftströmmen rensa i botten av slangarna i den stora böjen lodrätt se bilder.   Notera skarven längst ned med slangklammor som det samlas damm och mögel eller värre salmonella bakterier . Detta kan inte vara rätt med respekt för lantbrukaren att slangar hänger som ett stort U som en efterbörd moderkaka navelsträng som hos en kalvande ko .   Frågor på detta?


FÖRSLAG OM EN NY ROBOTANALYSMOTTAGNING UTAN SLANGAR FLÄKTAR UTAN TAS MED ETT CERTIFIERAT SPJUT SOM SITTER PÅ EN ROBOT: UTAN ATT PÅVERKAS AV KONDENS REGN SNÖ OCH ALLTID TAR RÄTT PROV: FRAM PÅ MITTEN BAK I VAGNEN OCH TILL BOTTEN: FÖR ATT MINSKA DEN MÄNSKLIGA FAKTORN

https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktsstamma-orebro--varmland-2024-robotanalystagning.pdf

 

 

. .

På bilden som visas i broschyrer på RAKORAFEN att slangarna ska gå helst rakt till uppsamlingskärlet då rensas slangarna .  Returslangen ska inte kärnor finnas om filtret
är rätt och inte trasigt . Klicka på länken


rakorafskiss.jpg

 

 

 

VÅGEN

Jag vet att det går att förbättra med enkla medel, Jag påpekade en felvägning med framvagn utanför vågen både vid invägningen och utvägningen . Jag kom för att väga in mitt spannmålslass då stod en lantbrukare för utvägning på vågen.   Jag öppnade dörren på min traktor och skrek till bonden . – Du står ju utanför vågen vid tvägning .
 
 rakorafjdtraktorutanorvagen.jpg

 Då sade lantbrukaren Jag stod även utanför vågen vid invägning.  Det gör man vid stora grustag på vågen med lastbilar .   Då tänkte jag att en lastbil är inte en traktor som har tyngdöverföring på draget vilket inte lastbilar har med fast flak .    Efter att bönden fått tillstånd av silopersonalen för att skydda vågen med höga vikter runt 70 ton fick man ställa framvagnen på traktorn utanför vågen vid invägning . Det gör man vid stora grusbilar på grustag sade lantbrukaren . Silopersonalen köpte detta förslag utan att undersöka om det var rätt att göra. . Hur många lass som det hade förekommit tidigare vet jag ej . Kanske i flera år .  

 Det blir tyngdöverföring från motor och framhjulsdriften genom en hävarm från bakaxel till draget som vagnen hänger i . MF Grollet teknik om tyngdöverföring till en plog Jag har varit traktormontör hos Lantmännen i många år .    Cirka 3000 kg kan trycket bli på dragkroken på en Metsjö vagn en vikt som tynger ned som då lyfter lättar vikt från framvagn till vågen . Är det raps så är det mycket pengar .  Detta påpekande jag . Svaret kom snabbt. – Ja ha du vet allt om vikter och axlar . – - Så då blev jag hånad av personalen för jag var visselblåsare . Jag vet inte än idag hur len i käften jag skulle ha varit för att de skulle ha tackat mig för tipset .  Skulle jag haft med mig tårta eller sjungit fram budskapet, betalat eller vad för att inte bli hånad . .

 

 

En ny våg

  Där förlorade Lantmännen och ägarna till Lantmännen jag och andra lantbrukare mycket pengar bara på några lass.  Pengar som skulle ha räntat en fin stor ny våg upphöjd i flera år, Lantmännens VD och andra anställda förlorade inte ett öre, blev det mindre vinst för Lantmännen genom felvägning så blev det mindre i återbäring till lantbrukarna så fungerar Lantmännen . Frågor på detta?  Så alla tjänstemän blev inte ledsna alls .  På den tiden var det knappt någon ränta .  Jag föreslog till Lantmännen genom Stefan Josefsson om de inte hade råd kunde jag sponsra med ränta några år med en stor skylt BENGT JOHNSSIONVÅG .  Kostnad för en ny våg vad då under 500 000 tusen . Som en begagnad traktor .


 

Fordonsvåg typ FLINTAB 14-15, 24x3m (2x12) ovan mark . 

  
                         
Delad våg

våg 1) Kapacitet 0-45ton Upplösning 0,02 ton

våg 2) Kapacitet 0-45 ton Upplösning 0,02 ton

Totalt Kapacitet 0-90 ton Upplösning 0,02 ton. 

Hösten 2023 kom det fram ett papper se bild.  Inget om att man kan stå bredvid vågen på långsidan . Dåligt när de bemödade sig att klistra upp en A4 sida. .   

Det monterades fram fotoceller hösten 2023 som jag har påtalat i många år men inget skydd mot felvägning på långsidan av vågen .

 

  MONTERA PÅ EN HÖJNING AV VÅGPLANET MED LÄMPLIGT MATERIAL SÅ DET BLIR EN HÖJDSKILLNAD: DÅ KAN HJULEN STÅ UTANFÖR VÅGEN:

Nu har jag påtalat om att höja vågen några cm för att man kan stå med breda däck utanför vågplattan .  Se motion

https://www.lantmannen.se/siteassets/documents/04-vara-agare/distriktsstammor/distriktsstammor-2024/motion-till-distriktstyrelsen--2024--vagen-kumla-silo-att-gora-hojdskillnad-mot-markniva.pdf

 

Får se när denna förbättring kommer .    En talare på stämman 2024 påpekade att det finns poäng med motionen.  12:00 in i filmen  Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktstamma  orebro Video.mp4

p4

Kommer man med traktor med 900 hjul är det svårt att ställa rätt när det bara är 3 m bred vågplatta . . Alla pratade väl om förslagen jag kom med i motionerna .  Artiga och snälla mot motionären .

ALLA MOTIONER AVSLÅS. ÄVEN OM INGET PÅTALAT FEL PÅ MOTOÌONERN UTAN DET ÄR FEL ATT SKRIVA MOTION DET SKA VARA SKRIVELSE TILL DE SOM HANDHAR RAKORAFEN TJÄNSTEMÄN OCH ARBETAR KONCERNSTYRELSEN VILL INTE TA I FRÅGAN: FRÅGOR PÅ DETTA?

 Motioner avslogs även om alla tyckte att förslagen var bra på mötet . se film från början 00:00 in i filmen Att ta riktiga prov . 5 minuter in i filmen. Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktstamma  orebro Video.mp4

och att vågen ska kunna väga rätt med breda hjul på traktorer och vagnar Se video 11 minuter in i filmen .  Distriktsstyrelse och talare, talade alla om hur viktig motionen var och att alla tyckte att man måste ta ett riktigt prov.    Då är det konstigt att alla motioner avslogs med motivering att motionerna var besvarade .   Ja svaret var att det var bra och viktiga synpunkter men avslogs ändå.  I min värld är att avslå en motion betyder det att motionen var så dålig så den ska man inte se mer eller den är så dålig så den lägger man åt sidan och så är det klart med detta.    Vad betyder avslås i Lantmännens värld?   Frågor på detta?

 Christian sade att vi hade haft en bra dialog . Vidare om att om motionerna som här avslås här på stämman så kan jag motionären skicka motionerna till föreningsstämman senare 7 maj. Jag fick också till mig att jag inte kunde uttala mig på Times därför att jag kunde ha en pistol riktig mot mitt huvud så att lantmännen kunde få information från fel person . Jag var tvungen att komma till mötet och prata om mina motioner de sista minuterna före stämmans slut när alla vill åka hem för att komma med frågor Jag tyckte det var totalt meningslöst att komma på mötet när man inte kunde få tala till punkt . Jag har varit med förr . Motioner som är viktiga som är böndernas syn på föreningen tas till sist när alla vill åka hem. Lantmännen vill tala om hur duktiga de är . De skryter om sin division så att alla ska veta att de är så duktiga . Lantmännen skickar ut papper om detta budskap i många forum . Att de har god ekonomi beroende på att de tar ut torkningskostnader dels på torkavtalet och mycket mer om vattenhalten blir 22.01% och över .   De har pengar till att förmedla detta glada budskap god ekonomi så de kan köpa nya företag och att de kan hjälpa ett företag BOMILL med pengar .

 https://lantbruksnytt.se/bomill-gor-stor-affar-med-lantmannen/  se hur bra företaget går ekonomiskt https://www.allabolag.se/5565564332/bokslut

.

 Är det inte bättre att vänta och se om maskinen fungerar hos många användare före att skicka 185 000 euro .  Är det lite pengar för Lantmännen eller är det god förtjänst att satsa på ett företag som gått med förlust i minst 10 år med 185000 euro. Har man inte fått en maskin att fungera på 10 år med referenskunder . Det är väl inte ett nytt kärnkraftverk som ska byggas som tar mycket tid .

Vad jag menar är detta att då finns det 185 000 Euro men att sätta tak över Rakoraffen eller sätta upp en skylt i analystagnings kur som står att det ska tas tre stick ned till botten av lasset eller att skicka silopersonalen på kurs hur Rakorafen ska servas eller att gå på kurs hur vagnar traktorer ska stå på vågen så att alla hjul belastas på vågen och inte utanför vågen så att bonden för rätt analys för sitt arbete med att få rätt betalt är visst för mycket att påpeka,

  Lantmännen satsar dåligt med tid till motioner från lantbrukare. 

. Men att medlemmar ska få tid med frågor och motioner blir ofta på övertid och att brandlarmet snart slås på och att mötet måste avslutas för det har blivit sen kväll . 

Ska motionären sköta Elisabeth Ringdahls arbete som hon påtalar brister som gör att det inte tas prover rätt – menar Elisabeth detta när hon svarar mig se och hör svaret 07:00. Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktstamma  orebro Video.mp4

 

Är der meningen att jag ska skriva en skrivelse till Roger och till de som manövrerar Rakoraften att de ska sköta sig . För det första har Roger eller övriga silopersonalen inte inköpt Rakorafen med dessa Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktstamma  orebro Video.mp4

 

 

 Elisabeth vill att jag ska sända skrivelse till rätt tjänsteman .   Är det inte smartare att Elisabeth gör detta?    Eller kan hon inte, Får hon inte betalt för att göra detta själv . Frågor på detta?    Alla skrattar efter detta svar .     

STORBÖNDER BLIR MER DRABBADE FÖR DE ÄR INTE MED NÄR LÅNGTRADARE KOMMER TILL HAMN och Rakorafen med 40 m långa slangar. .

Nu ska alla stora bönder veta som säljer flera hundra tusen kg direkt från sin egen silo tork .     När stora båtar ska fyllas, kommer dessa långtradare till hamn eller hamnsilo .   Vilken maskin står det där? Jo en Rakoraf med slangar som är mycket längre än i Kumla . Operatören står längre ifrån vågen än i Kumla . Ibland ser operatören vågen på en monitor . Ibland ser de så dåligt så spjutet sticks ned i presenningen .  Så jag menar att det drabbar mig mindre än de stora bönder som inte ser hur provet tas . Det kan regna snöa dagg även ösregn och var sticket tas vet inte lantbrukaren .   Lantbrukaren vet inget hur provet tas och därför kommer det ingen motion mer än från mig om dåligt analysprov .

MOBBNING AV MOTIONÄREN

Tänk på detta ni som skrattar och mobbar mig . Efter att en person frågade kan vi inte ta provet på ett annat sätt något så det blir slut på.   Mycket bra inlägg . Jag håller med detta det är det jag vill .  Då kommer en glad och lustig person . som svarar inlägget Citat . Det ger han fasen i Slut Citat . Skratt och munterhet.  se 9:20 in i filmen .
Svar på min motion  Rakoraf 2024-03-05  Distriktstamma  orebro Video.mp4

 

  Tur att jag inte var med på mötet . Då hade personen som gjorde sig rolig på min bekostnad inte fått det lätt .  Han vet nog vem jag menar om han ser på filmen som är så elak mot mig Hoppas han ringer till mig och ber om ursäkt här är mitt telefonnummer 0731 1542941 Så ska jag förklara ännu en gång hur lantmännen behandlar lantbrukarnas analyser .  Ingen respekt för att det inte går rätt till.  .  Tre stick diagonalt fram, mitt, bak från topp till botten ska det vara .  Varför sker inte detta? Det borde inte vara så svårt att lära operatören detta .    Varför?  Jo Ledningen vill inte störa och påpeka lära ge instruktioner skicka personsalen på kurs för då det kan bli dålig stämning och då kan personalen bli ledsna och sjukskriva sig och gå hem mitt i skördeleveranserna Dåliga ledare som inte kan förklara utan att personalen gör hem .   VD all personal och Elisabeth Ringdahl förlorar inte ett öre krona på att analysen provet tas överst i lasset där kondensen är som mest .  Lantmännen kan ta mer betalt för torkning .  Lantmännen tjänar pengar på dåligt tagna analyser men lantbrukaren blir fattigare .   

Hälsning  Bengt Jonsson