Dimension av storlekar mm.

Vid val av stoker :  Antal m2 att värma upp  x 70 watt  till 100 watt    beroende på isolering.  Gamla hus 100 watt nyare 70 watt

                              Exempel:  200 m2  x  80 watt  16Kw    Då passar Sonnys 32 stoker  vid eldning med havre . 

 

 

Panna :   Focus PE-30                    30 kw                   Passar till Stoker 32
              Arimax 360 Bio         30 - 60 kw                   Passar till Stoker 65
              Veto 40                     35 - 40 kw                   Passar till Stoker 65

              Veto 60                     40 - 60 kw                   Passar till Stoker 65
              Veto 80                     60 - 80 kw                   Passar till stoker 65

              Arimax 380 Bio         80 kw                      Passar till Stoker 95    

 

 

 

Skorsten:    160 mm diameter från stoker 32  upp till stoker 65    Vid lägre c.a 4 m vid Stoker 65  200 mm diameter på skorsten

                   200 mm diameter från stoker 95                              Vid lägre c:a 4 m vid stoker  95  220 mm diameter på skorsten

För stor diameter och vid höga skorstenar är risk för för stor luftmängd  drar upp draget så att värmeförluster ökar samt att stokern inte utnyttjas rätt.