Diselmotorns historia.

                                       Verkningsgraden på motor blir bara bättre och bättre:

Verkningsgraden på motorn är måttet på hur stor del av bränslet som utvecklas till rörelseenergi i motorn. Ju högre verkningsgrad , desto lägre bränselförbrukning.
En bensinmotor ca 30%
En vanlig förkammar-diesel har en verkningsgrad på ca 35%.
En direktinsprutad TDI diesel-motor (Direktiinsprutning,Turbo.Laddluftkylning) ca 40%.
Common- Rail    ytterligare bättre verkningsgrad

Tändkulemotor:    Förbränningsmotor för tyngre brännoljor i vilket tändning sker genom bränslets insprutning mot en yta
                             med hög temperatur i kompressionsrummet (tändkula). Uppvärmning sker elektriskt eller med blåslampa

Hesselmanmotor:
  Konstruerad av Jonas Hesselman (1877 - 1957). Förbränningsmotor av dieseltyp med
                            direktinsprutning   och eltändning. Kunde köras med brännolja och fotogen med hög
                            kokpunkt och lägre pris.

Dieselmotor:   
     Uppfanns av Rudolf Diesel . Patent 1893 på att enbart bränslet   antändes av den komprimerade luften.

Dieselmotor med förkammare:
Det går att köra med rapsolja i förkammar-diesel   med en högre viskositet på rapsoljan  upp till 10cSt.
Trycket i insprutarna är  (Exempel 70 100Kg/cm2) men ändå bra förbränning genom att förkammaren
blir uppvärmd och hjälper till att förbränna. Spridaren har ofta en tapp som öppnar och samtidigt rensar hålet
för rapsoljan. De stora dropparna från spridarna förbränns i alla fall.
Vid start finns det glödspiral vid varje cylinder för att underlätta start av dieselmotorn.

Dieselmotor med direktinsprutning:
I direktinsprutade dieselmotorer är  insprutartrycket högre ( Exempel 200Kg/cm2). För att det skall bli en bra
förbränning måste insprutaren arbeta med högre tryck. Många små öppningar (ex 8 st) finns.på spridaren.
Rapsoljan bör där vara varm kanske upp till 90 till 100 Gr C. Mycket god filtrerad. (Små hål i spridaren)
Rapsoljan bör ha en viskositet på mindre än 4 cSt.
Vid start finns vid behov en glödspiral i insugningsröret enbart som underlättar start i kyla under cirka +5 grC

Dieselmotor med Common-rail-teknik  Varm dieselolja samt högt tryck. Som gjord för rapsolja.
Bilder från Peugeot 406  hemsida. .    1350 bar i spridaren .


peu.GIF (30255 bytes)peustor.JPG (64007 bytes)