Argument för att rå kallpressad rapsolja ska kunna bli ett alternativ till mineraloljan och få en positiv syn på skatter och avgifter för att få använda den i motorfordon. 

Frågor  till myndighet, regeringen, politiker,  vägverket RSV mm.

 

Test från Danmark

Notat vedrørende emissioner från forbrændingsmotorer,
planteolie sammenlignet med diesel.
http://www.folkecenter.dk/plant-oil/emission/emission.htm

Bilag B: Sammenligning af dieselolie og planteolie mht. emission, speciellt svovl- og partikelemission.
Bilag C: Emissionstest af en Elsbett konverteret VW Golf med standardmotor.

http://www.folkecenter.dk/plant-oil/emission/Bilag%20C.htm

Plantoil betyder på svenska Rå kallpressad rapsolja.

Emissionstest af en VW Golf med Elsbett konverteret standard motor

Sammenligning af hhv. diesel og planteolie. Sammenligning udført udfra måleresultater fra EMPA i Schweiz. Testen er pga. bilens alder udført efter EURO 1 normen. Til sammenligning er vist de tilsvarende grænseværdier for EURO 2 normen og de foreslåede normer EURO 3 og EURO 4. Den testede bil overholder også EURO 2 normen.

Emission test after 70/220-91/441/EWG (EURO 1, small diesel cars)

by EMPA, CH-8600 Dübendorf, Switzerland

Date 27.04.99
Car VW Golf , 1.6D
mileage km 154.450
type 1V6268
Chassis number WVWZZZ1GXLW543242

Test results and limits in g / km

Comparison numbers in %

Limit and measured value in % of limit

EURO 1 EURO 2 EURO 2 (TDI) EURO 3 EURO 4
CO End result

3,16

1,00

1,00

0,64

0,50

Diesel

1,00

31,6

100,0

100,0

156,3

200,0

Plantoil

0,58

18,4

58,0

58,0

90,6

116,0

Plantoil to Diesel [%]

-42,0

T.HC End result

-

-

-

-

-

Diesel

0,35

-

-

-

-

-

Plantoil

0,13

-

-

-

-

-

Plantoil to Diesel [%]

-62,9

NMHC End result

-

-

-

-

-

Diesel

-

-

-

-

-

-

Plantoil

-

-

-

-

-

-

Plantoil to Diesel [%]

-

NOx End result

-

-

-

0,50

0,25

Diesel

0,53

-

-

-

106,0

212,0

Plantoil

0,43

-

-

-

86,0

172,0

Plantoil to Diesel [%]

-18,9

T.HC+NOx End result

1,13

0,70

0,90

0,56

0,30

Diesel

0,88

77,9

125,7

97,8

157,1

293,3

Plantoil

0,56

49,6

80,0

62,2

100,0

186,7

Plantoil to Diesel [%]

-36,4

CO2 End result

-

-

-

-

-

Diesel

148,40

-

-

-

-

-

Plantoil

148,21

-

-

-

-

-

Plantoil to Diesel [%]

-0,1

PM (particle matter) End result

0,18

0,08

0,10

0,05

0,025

Diesel

0,12

66,7

150,0

120,0

240,0

480,0

Plantoil

0,07

38,9

87,5

70,0

140,0

280,0

Plantoil to Diesel [%]

-41,7

:

Biltillverkarna vill att deras bilar ska använda bensin och dieselolja. Ägarna av biltillverkarna är i stort sett oljebolagen. Statsmän samlade sig i Haag-00 och i Kyoto -97 för att komma fram till minskning av fossila bränslen. Rå kallpressad rapsolja är ett förnyelsebart bränsle som inte ökar växthuseffekten

Se http://miljo.regeringen.se/pressinfo/informationsmaterial.htm#Klimatpolitik

Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring

Mötet i Kyoto, Japan, 1-11 december 1997 var det tredje för konventionens parter. Konferensens resultat blev ett beslut att anta ett protokoll, det så kallade Kyotoprotokollet.

Kyotoprotokollet innebär att utsläppen av växthusgaser från de industrialiserade länderna skall ha minskat med 5 procent under perioden 2008-2012 jämfört med 1990 års nivå.  Rå kallpressad rapsolja bildar inga växthusgaser, ett argument som är i samklang med vad statsmän i hela världen vill åstadkomma.

Brandfarlig vätska är endast om flampunkten är 100 grC eller lägre Rå kallpressad rapsolja ligger på +320 GrC

Kolla gärna på http://www.sprangamnes.se/document/allmanna/1998_6/19986_d.htm#1

Använd internet med sökord  rapsolja och sök hur många träffar man får http://www.sprangamnes.se/frameset/rbase.htm

Rapsolja finns inte med i deras lista över ämnen som har något med sprängning att göra.

Använd sökordet  "bensin" får du se  på  listan. http://www.sprangamnes.se/frameset/rbase.htm.

..

Förklaring nedan:

Rå kallpressad rapsolja är samma olja som man äter till sallader, steker sin biff med i stekpanna mm. Man kan med näsa och mun stå över en öppen vätskeyta i timtal utan att ta skada bevisligen eftersom detta göres tusentals gånger i världen varje minut. Avluftningen kan med fördel hållas inomhus eller i kupén. Men kan naturligtvis monteras utanför fordonet i samband med tankningen praktiskt . Att tanken ska vara fast monterad är självklart.

Varför måste en tank med vätska som inte är brandklassad göras barriärkollisionsprov enligt VVFS 1994:05 det låter dyrt. En vätska som rå kallpressad rapsolja kan inte explodera. Kan överhuvud inte ta eld om inte flampunkten uppnår en temperatur på + 320 grC

För upplysning Dieselolja +40 GrC Bensin Lätt bensin 0 -20 GrC

En vätska som inte är brandklassad bör inte testas ännu en gång för att kontrollera att den inte är brandfarlig!

Flampunkt:
Temperaturen där gasen över en vätska når tillräckligt hög temperatur för att kunna antändas.

Ex Bensin måste upp i en temperatur över -10 -20GrC för att kunna antända.

Metanol +11 Etanol -11 GrC

Kommer bensinen upp i en temperatur på c.a 100 GrC i ett rum är den mycket lättantändlig då behövs det särskild elektrisk utrustning för att hindra gnistbildning i kontakter mm

Häll upp rå kallpressad linolja eller rapsolja på ett fat.
Ta sedan gassvetsen, tänd en låga och ljustera den så att den är bäst gör gassvetsning en vanlig gaslåga
För ned gaslågan till rapsoljan eller linoljan. Du kan hålla lågan i oljan någon minut eller mer.
Ta sedan bort lågan. Du märker nu att oljan inte tagit eld.

Gör gärna ännu ett prov. Gör en brasa på gården med säkerhetsavstånd.

Ta tidningar lite trädgrenar mm. Tänd på och se till att brasan brinner. Ta sedan rå kallpressad rapsolja och häll på brasan.

Ni kommer att se att brasan lugnar ned sig liksom kvävs när ni häller på rå kallpressad rapsolja. Om du kan hälla på rikligt med rapsolja kommer du att kunna släcka branden.

Skulle tanken spricka sönder och den råa kallpressade oljan rinna ut kommer den inte att ta eld. Möjlighet finns, om den sprids ut på ganska flödigt hindra redan uppkommen eld .

Förklaring till rapsoljedrift den teknik som jag använder.

Motor, insprutningspump, spridare, filter är original ingen ändrig. Överhuvudtaget finns ingen ändring på bilen.
Den ordinarie bränsletanken för diesel har fortfarande diesel i sig. Bränsleledningar finns fortfarande kvar till dieselbränslet.

Det som är gjort är att en extra tank som är godkänd att använda till småbåtar på sjön monteras i bagagerummet. Om möjligt tas även reservhjulet bort för att få plats med raps tanken.. Pump och bränslefilter kan monteras på samma plats. Värmen som värmer upp oljan tas från kylvattnet lika som att värmen inuti bilen tas från kylarvattnet som i alla fall går till spillo. Kylarvattnet värmer upp en värmeväxlare i motorrummet. Rapsoljan värms upp till c.a 50-90 grC ingen risk för antändning..
Flampunkt för rapsolja är +320 grC. Efter värmeväxlaren går oljan till en el uppvärmning http://www.oilpress.com/rape-therm-valve62-2002-03-21.jpg  sedan till 2/6 ventil av metall som växlar bränslet mellan diesel och rapsolja när motorn uppnått arbetstemperatur. Nu sprutas varm färsk (ej äldre än 6 månader) in i de redan varma cylindrarna. Detta möjliggör en mycket bra förbränning. Vid avslutad körning bytes den kvarvarande rapsoljan i insprutningspumpen medelst en ventil och ett tidrelä.  Vid start kommer motorn att gå på dieselolja tills arbetstemperatur uppnåtts då rapsoljan kopplas in.

Bränsleledningar för rapsoljan drages extra inuti kupén under mattorna ej under bilen för att undvika skador på bränsleledningar samt  att värmen från kupén hjälper oljan att flyta bättre. en del komponenter såsom relä och sensorer monteras också

Med detta förfarande får man en mycket bra förbränning samtidigt med att motorbrandfaran minskas betydligt. Flampunkt på rå kallpressad rapsolja är +320 grC mot Diesel på +40GrC. Bensin  -10GrC 
Med denna teknik kan man även köra en sliten dieselmotor på rå kallpressad rapsolja.

Ingen växthuseffekt på rå kallpressad rapsolja . Minskad CO   Minskad T.HC     Minskad NOx    Minskad CO2     Minskad PM
Mycket lite Svavel som förstör katalysatorer och andra efterbehandlingar.

 

Att montera extra tillbehör är vanligt idag. Motorvärmare, Extraljus, Mobitel, Sterioradio, Takräcken, Takbox.  Stor Husvagn med gasolflaskor framme i husvagnarna kopplas efter bilar som framföres i 70 km eller mer på vägarna. Husvagnar som ofta är fellastade.,

Bränsletillsatser för att öka prestanda säljes i vanliga biltillbehörsaffärer, Bilklädsel, Barnstolar, Extra backspeglar för husvagn, Spojlers, Kupévärmare, Värmeelement som lägges i framsätet eller under säten.

Aircondition med farlig vätska som kan läcka. . Centrallås med undermålig el-anslutningar som det ofta blir fel på. när slitningar i kablar vid dörrgångjärn. .

Samt allt som ligger löst i baksäten särskilt i juletid med alla julklappar samt i bagageutrymmet. Det kan vara allt från snöskovlar till hela bilmotorer som ligger löst i bagageutrymmet.

Man har till och med, hör och häpna extra bensindunk löst i bagageutrymmet. Flampunkt -10GrC, otroligt
Med detta vill jag visa att den ändringen jag gör i fordonet är harmlös mot det som är godkänt av bilprovning redan..

 

Dokument samt vad som är motiveringen till lagen . Även strafflag om man inte har bensindunk rätt handhavt i bagageutrymmet.

Fördelar Rapsolja till bränsle och till matolja,  många är samma argument.
Tekniken är: "Färsk rapsolja ej äldre än 6 månader uppvärmd upp till 90
grC före förbränning i redan uppvärmd dieselmotor"

1 Förnyelsebar tar aldrig slut om man sår och skörar. Rapsolja tas fram på 3 månader (Maj Juli Augusti).. Av 7 kg rapsfrö som sås på våren kan man skörda 2000 kg eller upp till 3000 kg på 1 ha. !0 000M2. Av dessa 2000 kg får man ut 600 liter rå kallpressad rapsolja och 1400 kg foder till djuren. ..
2 Ökar inte växthuseffekten.
3 Vid spill i naturen behövs inte kostsamma saneringsarbeten för Räddningsverket.

4 Behöver inte transporteras långa vägar på haven. rapsoljan produceras lokalt. Där det växer lantbruksprodukter kan man odla raps, solros, palmolja mm

5 Ett rapsoljespill på land påverkar inte naturen skadligt.

6 Vid järnvägsolyckor urspårning nära bebyggelse  behövs ej någon evakuering av befolkningen med stora kostnader för samhället.

7 Transport av rapsolja i tankbil kan utföras i villaområden ingen risk för explosion brand mm.

8 Får man ett spill på huden av rå kallpressad rapsolja eller att man fått i sig det genom munnen och svalt den råa kallpressade rapsoljan mår man mycket bra.

9 Med rå kallpressad rapsolja får du i dig en förträfflig väl balanserad matolja mellan de olika fettsyror, för att tillmötesgå de närings och kvalitetskraven. Väl balanserad mellan mättat fett fleromättat fett ock enkelmättat fett. Den enda matoljan som en människa behöver. Man kan således använda samma tank till mat till dig som människa som till bränsle till bilen. det maximala bränslet både till bil och människa. Kolla gärna Information om raps från Svensk Rapsinformation Tfn Karlshamn 0454 825 97
Web: http://www.karlshamns.se/
10 Rapsoljan är utan svavel, som dieseloljan måste rensas ifrån som medför stora kostnader.

11 Vid tankning förekommer ingen farlig inandning för människa

12 Inga ämnen som klassas som cancerogena ämnen med rapsolja, rapsolja är en god matolja.

13 Kan inte explodera vid kollisioner, bildar ingen gas under +320 grC
14 Ej klassad som brandfarlig enligt sprängämnesinspektionen. http://www.sprangamnes.se/document/allmanna/1998_6/19986_d.htm#1

15 Ingen risk för brand av rapsoljan vid kollision om gnistbildning förekommer från den elektriska utrustningen i fordonet. Eller kortslutning i
      elsystemet. Ingen risk vid läckande bränsletankar för miljö och brandrisk.
16 Ökad odling i lantbruket av rapsodlingen ökar inkomster och skatter för Sverige.

17 Mindre träda som följd. (odla energigröda på träda är tillåtet. stort ekonomiskt tillskott för EU som måste betala stora kostnader för
      trädesersättning för hela EUs jordbruk.

18 Mindre sårbar i krigstider vi har bränslet i landet. .Inga stora ombyggnader på den befintliga fordonsparken behövs. ( tänk på Gengasen under
      kriget) Mindre risker för att viktiga sammhälsfunktioner slås ut på grund av bränslebrist.

19 Energipriset kommer att öka stadigt i framtiden för olja från Saudi-Arabien Oljan minskar och de vill ta ut så mycket medan det
     överhuvudtaget finns någon olja kvar.

20 Kostnader för samhället för cancer och sjukdomar förorsakade av mineraloljan stiger med den ökade användningen på jorden. Många fler i
      världen får möjlighet att skaffa bilar med bensindrift och därmed ökade risker för samhället. Med ökad användning av rå kallpressad rapsolja
       både i fordon och till människa kan  sjukdomar minskas

21 Minska politiska oroshärdar när det bildas konflikter mellan olika stater som eftersträvar att få tillgång till olja. Vad skulle hända om
      Saudiarabien minskade kraftigt med oljeexporten till USA. Se http://www.spi.se/olje/raoljeproduktion.htm

10 länder kontrollerar i stort sett hela världen med energi. . Detta förhållande är stor grund för politiska konflikter. Rika länder mot fattiga. Det
      klassiska "Rika mot fattiga." problemet.

22 Hur kan FN och hela världen gå med på att några få länder på kort tid pumpar ur jorden råoljan som det tagit 3 milliarder år att bilda. Denna
     olja tar dessa länder upp på mindre än 300 år. 3 milliard är 3000 millioner år. Hur är det möjligt. Fattar inte människorna att det inte är*
      meningen att vi ska göra detta. Det är inte normalt.
     Man får inte göra detta. Samma som BSE. Man ska inte mala ned djur och sedan ge detta till vegetarianer som kor.  Det är inte normalt att
      förgripa sig på naturen. Med rapsolja kan energin tas fram på 3 månader .

23  Jordbrukare med traktorer som går på åkermark för att producera livsmedel som är rena jordbruksprodukter kan här få ett bränsle som är rent och
      
vid spill inte gör skada på grödorna eller i jorden. På 3 månader (jämför 3000 millioner år) får du fram ett perfekt bränsle.

23 Mineraloljan i marken har en funktion att fylla annars hade det inte bildats någon olja
     Av evolutionen med jorden har oljan bildats . VARFÖR. Det måste vara meningen genom evolutionen att den ska vara orörd. Hade det varit
     meningen att den ska användas hade den tagits tillvara tidigare. Eller har GUD sparat all råolja till just våran tidsålder När man i USA fann olja
    år 1850 första gången och man räknar med att världen gör slut på den på 300 år.  Då kan oljebolagen tacka för gåvan som gud sparat åt 
    dessa rika knösar i så många år.

24 Håller vi på att gynna de 10 stora oljeländerna i fortsättningsvis kommer jorden att slå tillbaka med kraft. Vilken teknik vet vägverket eller
      naturvårdsverket vad man ska ta till för att rädda växthuseffektens skador eller skadorna efter alla hål och tomrum som skapas inne i jorden
     när råoljan tas bort. Varje år tas
3 452,2 millioner ton  Några säger att hålen fylls med vatten. Varifrån tas vattnet ifrån.
    
Se http://www.spi.se/olje/raoljeproduktion.htm. Denna stora mängd olja förbränns  varje år.

25 Oljebolagens stora förmögenheter snedbelastar näringslivet. Pengarna satsas i företag som sysslar med att förädla råoljan. Andra aktörer i
      näringslivet kan inte konkurrera.
     Oljepengarna satsas i den lönsamma bilindustrin . (däck bränsle lacker )

    Plastindustri, Förpackningsindustri, den så kallade petrokemiska industrin. mm. Med dessa oljeföretag som kan betala höga löner (oljan är ju
    stulen från jordens innandöme) kommer andra företag att inte kunna konkurrera.
    Vi binder upp oss till en tvångströja till oljeindustrin. Med rå kallpressad rapsolja kan vi få ett andningshål.

26 Rå kallpressad rapsolja eller annan vegetabilisk olja som man kan använda till bränsle solros, palmolja mm kan i stort alla länder i hela världen
    odla med skörd varje år.

27 Hur kan ett land som Sverige skapa sådana regler att det  omöjligt att få tillstånd att köra på detta bränsle Rå kallpressad rapsolja. Vilka
     skapar dessa regler vad har dessa i sitt huvud. Vad har de för hållbara argument. Dessa argument som här har framförts har för dessa
     lagskrivare ingen substantiell betydelse verkar det som..

"På en bil som omfattas av avgasgodkännande är det idag inte godkänt ur emissionssynpunkt att förse bilen med system för rapsoljedrift."

Vilken fantastisk dödning av ett miljövänligt bränsle ej skadligt att äta eller få i sig eller spill i naturen med dessa fördelar som härmed beskrivits.

Önskar en beskrivning med argument för det förträffliga bränslet mineralolja diesel som kan slå ut rapsolja totalt i en global och helhetens jämförelse i kvalité och fördelar med miljö. långsiktighet...

Här följer en beskrivning av en vanlig personbil bensindriven som går igenom bilprovningen utan anmärkning.

1 Ett bränsle som är av sprängämnesinspektionen klassad som mycket brandfarligt.
2. Ett bränsle som kan explodera vid kollision.
3 Farligt att inandas vid tankning av fordonet. .

4 Ett bränsle som kan antändas vid baktändning med följd att hela fordonet blir övertänt. Flera bevis från detta kan påvisas.         Vid fel på tändningen fylls hela avgasarröret med bensingasblandning och antändes om gnista kommer från tändstiftet.

5 Ett bränsle som förstör jordens ozonskikt med som följd stora väderomslag översvämningar ARVIKA år 2000 Se http://www.oilpress.com/vaxthuseffekten.htm

6 Ett bränsle som vid tanktransport förorsakar stora risker med stora kostnader som följd. Vägar måste byggas runt bostadsområden mm. Både
    på land och till sjö finns risker med mineralolja. Vältning på järnvägspår i stora befolkningsområden.
7 Ett bränsle som pumpas fram till den mest utsatta delen på fordonet nämligen framför föraren och närmast fronten på fordonet. Ett bränsle som
    har mycket stor risk att antändas vid kollision.
8 Har cancerogena skadeverkningar.

9 Ett bränsle som är totalt livsfarligt att andas in samt få i sig detta i människokroppen.

10 Skadligt för huden, och i ögonen stora röda utslag vid beröring av detta bränsle.

11 Bränsleledningarna monteras under bilen med risk för att det kan bli skador från stenskott och påkörning mot fast föremål samt brand när
      bränslet sprutas mot den varma katalysatorn som är rödglödgande under bilen. Vid eld under bilen drabbas ofta föraren för panik med ökad
      risk för felaktiga manövrer med följd för risk för dödlig utgång. .
12 Batteriet monteras så att det sitter längst fram framför innerskärmen för framhjulet helt oskyddat vid kollision.
     Vid lättare kollision till och med kläms batteriet som lossas från sina fästen med gnistbildning som följd och gasbildning från bränslet antändes.

13 Att man kan framföra detta fordon i 110 km hastighet samt att det inte finns någon spärr för att fordonet inte kan framföras i det dubbla
      hastigheten. Fordonet är då en mobil molotovcocktail som med förödande kraft kan orsaka förödelse av dels olycka eller av illasinnade
       personer terrorister för att skada egendom och människor.
14 Att onyktra förare kan framföra fordonet utan spärr med förödande konsekvenser med döda människor som följd på grund av att .bränslet
      tar eld vid kollision
15 Lös extra dunk på 10 liter bensin som ligger i bagageutrymmet är godkänt.

16 Bränslet i tankbil som framföres i tätt bebyggda bostadsområden kan ta eld eller explodera vid kollision med stora kostnader som följd för
      sanering mm.

17 Om mot förmodan bränsletanken läcker av ålder och sprickbildning i slangar mm kan alvarlig olycka frambringas med dödlig utgång som
     påföljd

18  På sommaren när solen skiner på motorhuven kan temperaturen under motorhuven komma upp till kanske +80 grC . Solen värmer upp
       bränslefilter och bränsleledningar med den brandfarliga bränslet som har en flampunkt på c:a -10 grC.
       Vid denna höga temperatur för detta bränsle blir det mycket brandfarligt. Kan räcka med statisk gnista

19 Tändspolen är montera framför innerskärmen på vänster sida i fordonet . Alla elektriska kontakter är oskyddade och kan vid kollision komma
      i kontakt med chassiet och förorsaka gnistbildning och brand som följd.

 

 

Med de stora fördelarna med Rå kallpressad rapsolja till dieselmotordrift behövs ej någon ytterligare test. All information finns redan dokumenterat från  många tester i utland ex Danmark och inom landet. Och även ,  mot förmodan något emissions värde vara någon % mer på Rå kallpressad rapsolja än vanlig dieselolja har detta inte någon som helst betydelse om man ställer alla övriga argument i jämförelse med vanlig dieselolja som används idag..

Som jag ser det finns inga hinder för att få en dieselbil godkänd för att köras på Rå kallpressad rapsolja "enligt mitt koncept som beskrivits här.

Jag ser fram emot att kunna visa min bil samt att även testa den i ert labb för att ytterligare bevisa att detta system fungerar till belåtenhet. Vi kan även testa brand och explosionstest.  Om intresse finns kan studieresa till Danmark ordnas till  Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi  för att träffa  de som arbetar med Rå kallpressad Rapsolja till dieselbränsle.

Web:  http://www.folkecenter.dk/plant-oil

 

Står alltid till Er tjänst med uppkomna frågor från Er sida. Ring mig bara. 019-228005