http://oilpress.com/Motion%20Lantm%C3%A4nnen%202018.html


FÖRBÄTTRING AV PROVTAGNINGSUTRUSTNING VID LEVERANS TILL LANTMÄNNENS SILOANLÄGGNINGAR TILL ATT BLI ACKREDITERAT.Se motion till Lantmännens stämma 2018 7 maj http://oilpress.com/Motion%201%20sammanslagen%20till%20Lantm%C3%A4nnens%20distriktsst%C3%A4mma%20%C3%96rebro%20V%C3%A4rmland%20ackreditering%20-2018.htm


Den tiden är förbi att lantbrukaren accepterar slarvigt tagna analyser som togs fram under 1980-talet. Vi lantbrukare har inte råd med detta idag.

En provtagningsutrustning som inte rengörs mellan proven . Damm och fukt gör att slangarna inte rengörs . Lantbrukare gör rent efter tidigare prov från lantbrukare och får dennes skräp i sin analys . När det är regn som regnar på utryustningen som står utomhus är risken uppenbar för fel . Det kan inte vara rätt .

Varför inte ta proven med ett vanligt provtagningsspjut manuellt som är rent varje gång . Ett säkert sätt Se bild

Lantmännen skriver i " Inför Skörd 2017” på sid 20 Citat - Korrekta avräkningar förutsätter att representativa prover uttagits samt att utbildad personal använder godkända och ackrediterade analysmetoder . Samtliga avräkningsgrundade analyser utförs på ackrediterade laboratorium Eurofins eller Cereallaboratoriet i Svalöv I samband med mottagningen provtas leveransen.  Detta prov delas till ett analysprov och ett arkivprov, Slut citat –

Ackreditering av provtagning i vagn sker inte. Detta är inte sant som Lantmännen skriver att analys frö från vagn till påsar utförs med ackrediterad metod .Slangar kan vara upp till 40 m och fläkt behållare rengörs inte mellan nästa provtagning från nästa lantbrukare . Smuts som finns från andra lantbrukare hamnar i analysen . Detta kan inte vara rätt . Varför har detta kunnat försiggå i alla år ? Se hur luften tas ute i regn .

Hur man kan ta reda på hur dålig Rakoraf är kan man testa denna maskin Manual hur man gör .


Se Youtube filmer

https://www.youtube.com/watch?v=5xfcKhQAnUE
Från Kumla silonhttps://www.youtube.com/watch?v=LHLqN9WxOsg
Från Kumla silonhttp://www.oilpress.com/Lantmannens%20provtagning-ej-fungerande%20idag%202013.htm