Motion 1 sammanslagen till Lantmännens distriktsstämma 2018.docx

Motion 1 sammanslagen till Lantmännens distriktsstämma Örebro-Värmland 2018 
FÖRBÄTTRING AV PROVTAGNINGSUTRUSTNING VID LEVERANS TILL LANTMÄNNENS SILOANLÄGGNINGAR TILL ATT BLI ACKREDITERAT.

Först vill jag tala om att jag gillar Lantmännen som affärsidé som är oslagbar om ledningen sköter sig . . Att lantbrukare samlas och blir starka på marknaden . Att jag nämner Mikael Jeppsson vid namn är inte som privatperson utan som talesman från Lantmännen som svarat mig . Jag har inga problem med Mikael Jeppsson som privatperson,

 Den tiden är förbi att lantbrukaren accepterar slarvigt tagna analyser som togs fram under 1980-talet. Vi lantbrukare har inte råd med detta idag.

Lantmännen skriver i " Inför Skörd 2017” på sid 20 Citat - Korrekta avräkningar förutsätter att representativa prover uttagits samt att utbildad personal använder godkända och ackrediterade analysmetoder . Samtliga avräkningsgrundade analyser utförs på ackrediterade laboratorium Eurofins eller Cereallaboratoriet i Svalöv I samband med mottagningen provtas leveransen.  Detta prov delas till ett analysprov och ett arkivprov, Slut citat –

Ackreditering av provtagning i vagn sker inte. Detta är inte sant som Lantmännen skriver att analys frö från vagn till påsar utförs med ackrediterad metod .

Analysmetoden ska vara godkänd av ett oberoende företag som är ackrediterat och kan ventilation och luftströmmar i metallrör smala gummi och plaströr, kan lantbruk och torkar och hantering av spannmål och fröer raps mm . Som vet att det kan bli skit i slangar av fukt och damm. Inte som idag av enbart Lantmännen som är köparen som sköter Rakoraf funktion. Inte bara i sommarväder utan regn, utan på hösten vintern vid regn snö och minusgrader med is i ledningar i blåst, ett normalt väder som kan bli i november december januari mars Ledningar med skarv som inte går att rengöra mellan proven

Modern provtagningsutrustning av leveranser från lantbrukare måste till. Rakoraf är inte ackrediterad analysmetod . Det går inte som Lantmännen Mikael Jeppsson säger. Citat- Efter tidigare utvärdering är Rakoraf den metod som klarar uppgiften på bästa sätt enligt nuvarande känd teknik- Slut citat

 

Man kan inte få Rakoraf ackrediterad på en konstruktion som inte går att göra rent, slangar, fläkt, behållare som utsätts för kondens, is, och damm som kontaminerar provet, helt omöjligt.

  

Ser man inte eller vill man inte. tar inte reda på att det finns brister  även efter påtryckning 2013 i min motion .  Det finns massor av olika provtagningsspjut som används dagligen vid terminaler i hela världen som är ackrediterade . gå ut på internet, där finns massor av filmer om spannmål och provtagning
 

 

 Bengt Jonsson Medlem/Örebro yrkar till distriktsstämma Örebro-Värmland 2018

att:                Analysmetoden från vagn till analyspåsar analysprov och arkivprov, denna metod ska vara godkänd av ett oberoende företag som är ackrediterat, som kan ventilation och luftströmmar i smala metallrör i alla väder ösregn, snö, frost, dagg, luftväxlingar, kondens och hård vind. Analysmetoden ges Ackreditering (kvalitetssäkring). SWEDAC Samma regler som när Lantmännen säljer till industrin .  Lantmännen ska redovisa vad som har gjorts med anledning av denna motion till nästa distriktsstämma i Örebro-Värmland 2019

 

att:                alla terminaler ska ha samma regler i hela Sverige Regler som är framtagna av ett ackrediterat företag, som är oberoende.  Exempelvis Swedac är . Som har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan. Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Företag som kontrollerar och bedömer andras varor och tjänster måste granskas och godkännas för att kunna utföra sina åtaganden.  .  Lantmännen ska redovisa vad som har gjorts med anledning av denna motion till nästa distriktsstämma i Örebro-Värmland 2019

 

 

 

att:                 i väntan på säkrare provtagning och innan samma regler för analys på alla terminaler i Sverige har införts. Bör Lantmännen för en billig penning ordna provtagning med olika typer av arbetsplattform eller skylift att användas vid den säkra metoden att ta analyser i vagn med ackrediterat provtagningsspjut manuell . .  Lantmännen ska redovisa vad som har gjorts med anledning av denna motion till nästa distriktsstämma i Örebro-Värmland 2019